Aktualności

 

ZAPROSZENIA

3 V 2010 – o godz. 9.00 Msza św. w naszym kościele - w intencji Ojczyzny z okazji 219 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

7 V 2010 – o godz. 18.00 Msza św. w naszym kościele - z okazji 65 rocznicy zakończenia II wojny światowej.

9 V 2010 – o godz. 12.00 Msza św. pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa dr Mariusza Leszczyńskiego w Katedrze Zamojskiej i święcenia diakonatu.

18 V 2010 – (Dzień urodzin Sługi Bożego Jana Pawła II) w dniu tym młodzież naszej parafii otrzyma sakrament Bierzmowania z rąk Księdza Biskupa Wacława Depo. Uroczystość odbędzie się w budowanym kościele Jana Pawła II o godz. 18.00. Zostanie tam poświęcony także posąg Jana Pawła II.

5 VI 2010 – o godz. 10.00 w Katedrze Zamojskiej święcenia kapłańskie przyjmie z rąk J.E. Ks. Bpa Wacława Depo – dn Mariusz Skakuj.


Dodał: Mirosław K.
27.04.2010 00:32


***

PIELGRZYMKA MŁODZIEŻY SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS Z BIŁGORAJA
I OKOLIC DO KRAKOWA-ŁAGIEWNIK

     W dniu 24 IV 2010 r. Szkolne Koła Caritas działające przy ZSBiO, ZSZiO w Biłgoraju oraz Gimnazjum w Tereszpolu reprezentowały naszą diecezję na VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Pracowników i Wolontariuszy Caritas do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. W pielgrzymce wzięło udział 50 młodych osób. Opiekunami wolontariuszy byli: ks. Piotr Nogas, s. Maksymiliana Olech, Barbara Wujec, Dorota Przytuła oraz Mirosław Kita. 
     W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przywitał nas ks. Marian Subocz – dyrektor Caritas Polska. Głównym punktem programu pielgrzymki była Msza św., której przewodniczył Bp. Jan Lis. Intencją wspólnej modlitwy było dziękczynienie Bogu za dar 20 lat posługi ubogim odrodzonej Caritas w Polsce oraz prośba o Boże błogosławieństwo na dalsze lata pracy wśród i dla ubogich. 
     Po uroczystościach w sanktuarium nasza grupa udała się na Wawel aby pomodlić się przy grobie pary prezydenckiej, która zginęła tragicznie w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiej. Czas oczekiwana w kolejce wyniósł ok. 20 min. Młodzież godnie się zachowała we wszystkich miejscach, które odwiedziliśmy. Na koniec udaliśmy się na Główny Rynek w Krakowie, gdzie można było odpocząć i zwiedzić Kościół Mariacki. 
    Warto dodać, że wyjazd opłacił ks. Andrzej Puzon – dyrektor Caritas w naszej diecezji. Dlatego tym bardziej było widać wdzięczność ze strony młodzieży. Dla niektórych z nich był to pierwszy wyjazd do Krakowa Łagiewnik. Na pewno w sercach tych młodych ludzi pozostaną miłe wrażenia, chęć do jeszcze gorliwszego posługiwania ubogim i dobra lekcja patriotyzmu.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii


Dodał: Mirosław K.
26.04.2010 11:40


***

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW KSM Z BIŁGORAJA
I OKOLIC

     Drodzy Księża Asystenci, Drodzy członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży! W dniach 21-23 maja w Łabuniach odbędzie się szkolenie przed przyrzeczeniem połączone z dniem skupienia przed przyrzeczeniem. Rozpoczęcie w piątek 21 maja o godz. 18:00 , zakończenie w niedzielę 23 maja o godz. 11:00 . Koszt 50zł. Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 14 maja do ks. Sławomira Skowrońskiego, tel. 84-660-70-81 lub 601-333-685, lub do Daniela Koper, tel. 609-525-872 .

DIECEZJALNY ZJAZD KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY
   Również w sobotę 29 maja 2010 w Domu Pielgrzyma przy Sanktuarium Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim Tomaszowie Lubelskim odbędzie się Diecezjalny Zjazd KSM. Rozpoczęcie ok. godz. 14:00. Na Zjazd Diecezjalny zapraszamy Prezesa Oddziału, Księdza Asystenta oraz jednego członka. 

    LEDNICA 2000
 Zapraszamy do uczestnictwa w XIV Ogólnopolskim Spotkaniu Młodych nad Lednicą w dniu 5 czerwca 2010 Temat tegorocznego spotkania brzmi: „Kobieta – dar i tajemnica”. Szczegóły na stronie internetowej: www.lednica2000.pl. Spotkanie nad Lednicą jest współorganizowane przez KSM i jest jednym z etapów z obchodów 20-lecia KSM w Polsce. Zachęcamy Oddziały do organizowania wyjazdu w Rejonach KSM. Proponujemy aby wyjazdy na spotkanie lednickie połączyć z wyjazdem na beatyfikację Ks. Jerzego Popiełuszki. Ks. Jerzy Popiełuszko zostanie beatyfikowany 6 czerwca tego roku, w dniu Święta Dziękczynienia w Warszawie. W naszej Diecezji koordynacją wyjazdu zajmuje się Elżbieta Głowacka – skarbnik ZD. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr tel. 508-817-904.


Dodał: Mirosław K.
20.04.2010 19:36


***

 MSZA ŚW. PRZY POMNIKU JUBILEUSZOWYM W BIŁGORAJU
- POD PRZEWODNICTWEM J.E. KS. BISKUPA WACŁAWA DEPO -
W INTENCJI OFIAR KATASTROFY LOTNICZEJ POD SMOLEŃSKIEM

 13 IV 2010 r. w Biłgoraju - przy Pomniku Jubileuszowym - została odprawiona Msza św. w intencji ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił J.E. Ks. Bp. Wacław Depo. Oto fragmenty tej homilii:

     (...) "Niebo jest naszą wspólną Ojczyzną i naszym wspólnym Domem, do którego pielgrzymujemy poprzez rzeczywistość ziemskiej ojczyzny. A Ojczyzna Polska jest darem od Boga. To nie jest ślepy los natury, który nam ktoś ofiarował i pozwolił nam żyć w tym terytorium. To jest dar od Boga. Położenie geograficzne. To jest pierwsza karta historii, którą musimy ciągle odczytywać od nowa. Bo zapisujemy w niej własne wybory ale i własną odpowiedzialność przed Bogiem za to wszystko co się w niej dzieje, za to co się dziś nazywa jest związane z przyszłością. A na Ojczyznę składa się ziemia, historia, język, kultura... ale przede wszystkim ludzie. I wiemy, że od przeszło tysiąca lat z ludźmi tej ziemi jest związany krzyż. Nie anonimowy ale ten z Golgoty, na którym umarł Chrystus. I gdyby On nie przelał swojej krwi za nas, nie mielibyśmy dzisiaj żadnej nadziei na życie. Ofiara Chrystusa odwróciła porządek, którego doświadczamy w naturze, że życie prowadzi na próg śmierci. A śmierć Chrystusa i Jego zmartwychwstanie przynosi życie, bo jest nowym stworzeniem.

 

                                                     Ks. Bp. Wacław Depo

    

     Drodzy Bracia i Siostry! Jako Kościół Chrystusowy na ziemi polskiej, przeżywamy dzisiaj kolejną stację paschalną. Tak jak przed pięciu laty, Jan Paweł II uczył nas przechodzenia z życia do życia, tak dzisiaj już z Domu Ojca patrzy na nas i pomimo, że jeszcze oficjalnie nie jest w historii Kościoła ogłoszony jako święty, to mamy prawo odwoływać się do niego jako przewodnika w tej kolejnej trudnej stacji Golgoty. Golgoty Wschodu, dopisanej 10 kwietnia. Weszliśmy w tę stację poprzez dotknięcie w sercu katastrofą prezydenckiego samolotu. A przecież oni udawali się w drogę aby zaświadczyć o prawdzie. O tej prawdzie sprzed 70 lat, która długo była zasypana w ziemi. Nie jest dzisiaj naszym zadaniem analiza śmierci niewinnych ludzi, z których każdy miał swoje imię zapisane u Boga i w historii naszego Narodu. Ale każda modlitwa musi opierać się na prawdzie, bo inaczej będziemy współuczestnikami współczesnych kłamstw. I wtedy nie będzie przyszłości. Każda nasz modlitwa, tak jak dzisiaj ta, na rynku biłgorajskim musi wypływać z świadomości, że Bóg zna nasze serca i przed Nim każdy z nas odpowie za kształt swojego życia. Nie na darmo Jan Paweł II, pytany o zdanie z Ewangelii, które chciałby przekazać, wprost jako testament, wypowiedział później: „Poznajcie prawdę a prawda was wyzwoli”. Chrystus jest prawdą. Tamten mord sprzed 70 laty miał swoją tragiczną indywidualizację. Zabijano każdego osobno strzałem w tył głowy. To nie było zagazowanie, to nie było rozstrzelanie masowe! Każdy ginął pojedynczo".(...)

(całość homilii zostanie wydrukowana w majowym numerze gazetki parafialnej „Maryja Wniebowzięta”).

 

     Ponadto w Eucharystii uczestniczyli m.in.: Ks. Prałat Józef Flis, Ks. Witold Batycki, Ks. Mariusz Trojanowski – sekretarz Kurii, Ks. Kan. Bogusław Wojtasiuk, Ks. Kan. Florian Fornal, Ks. Kan. Stanisław Budzyński. Ks. Kan. Henryk Stec, Ks. Marek Mazurek, Ks. Mariusz Rybiński, Ks. Piotr Nogas.

                      Msza św. przy Pomniku Jubileuszowym

    W Eucharystii uczestniczyły władze miejskie, powiatowe i gminne; wszelkie służby mundurowe oraz kilka tysięcy wiernych reprezentujących wszystkie grupy społeczne. Wśród nich było bardzo dużo rodzin, dzieci i młodzieży wraz ze swoimi nauczycielami. Warto również zaznaczyć, że na uroczystość przybyło kilkadziesiąt Pocztów Sztandarowych.

Uczestnicy Mszy św. Krzyż Katyński w Biłgoraju

      Po Mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli na cmentarz przy ul. Lubelskiej, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze pod Krzyżem Katyńskim. W miejscu tym okolicznościowe przemówienie wygłosił Kap. AK Stanisław Mazur.

                Zapraszamy do obejrzenia pozostałych zdjęć z tej uroczystości.


Dodał: Mirosław K.
13.04.2010 20:17


***

MSZA ŚW. W INTENCJI OFIAR KATASTROFY LOTNICZEJ 
POD SMOLEŃSKIEM
- POD PRZEWODNICTWEM J.E. KS. BISKUPA WACŁAWA DEPO -
PRZY POMNIKU JUBILEUSZOWYM W BIŁGORAJU

   13 IV 2010 r. (wtorek) - o godz. 14.00 przy Pomniku Jubileuszowym w Biłgoraju zostanie odprawiona Msza św. w intencji ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem oraz za ich rodziny pogrążone w bólu po stracie najbliższych. Mszy św. przewodniczył będzie Pasterz naszej diecezji J.E. Ks. Bp. Wacław Depo.


Dodał: Mirosław K.
12.04.2010 11:20


***

MSZA ŚW. W INTENCJI OFIAR TRAGICZNEJ KATASTROFY SAMOLOTU PREZYDENCKIEGO ORAZ O SZYBKĄ BEATYFIKACJĘ SŁUGI BOŻEGO JANA PAWŁA II. 

    10 IV 2010 r. we Mszy św. o godz. 18.00 przewodniczył i homilię wygłosił ks. Prałat Józef Flis.  We Mszy św. uczestniczyło wielu wiernych, w tym starosta p. Marek Onyszkiewicz. Po Mszy św. miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której również modlono się za tragicznie zmarłych w Smoleńsku, za rodziny pogrążone w bólu, a także o szybką beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II.
    Wiele osób zapaliło znicze przy Krzyżu Katyńskim na cmentarzu przy ul. Lubelskiej.

          Msza sw. - 10 IV 2010 Msza św.

          Starosta Marek Onyszkiewicz  przed świątynią

                Krzyz _Katynski       Krzyz_Katynski


Dodał: Mirosław K.
10.04.2010 20:18


***

DZISIAJ (10 IV 2010) O GODZ. 8.56 WYDARZYŁA SIĘ KATASTROFA SAMOLOTU PREZYDENCKIEGO POD SMOLEŃSKIEM!!!

SAMOLOT LECIAŁ NA UROCZYSTOŚCI DO KATYNIA. ZGINĘŁO 96 OSÓB! W TYM
PREZYDENT RP LECH KACZYŃSKI WRAZ Z MAŁŻONKĄ!!!

Prosimy o modlitwę w intencji ofiar tragedii. Kto może niech wywiesi narodową flagę przepasaną kirem.

- ZAPRASZAMY DZISIAJ NA WIECZORNE MSZE ŚW. WE WSZYSTKICH KOŚCIOŁACH W BIŁGORAJU.

 W NASZYM KOŚCIELE NA MSZY ŚWIĘTEJ O GODZ 18.00 BĘDZIEMY SIĘ MODLILI ZA OFIARY TRAGICZNEJ KATASTROFY.

RIP 


Dodał: Miosław K./x.Mich
10.04.2010 10:30


***

Trwają przygotowania do dwóch szczególnych wyjazdów

młodzieży z Biłgoraja

1. Kraków - Łagiewniki. 24 IV 2010 rok. Wyjazd członków szkolnych kół CARITAS na święto Caritas Polska.

2. Lednica 2000. 5 VI 2010 rok. Wyjazd organizują niektóre szkoły średnie w Biłgoraju. Na terenie naszej parafii już jest pewne, że wyjedzie młodzież ze szkoły ZSBiO (50 osób). W tym przypadku młodzież będzie również w Licheniu.

Lednica2000

Co to jest Lednica? Z pewnością jest to przestrzeń otwarta, miejsce spotkań starszych i młodszych Katolików. Organizowane w ciągu roku spotkania, podczas których wspólnie modlimy się, poprzez taniec i śpiew, kierowane są do różnych grup wiekowych: Dzieci, Młodzieży i Seniorów. Spotykamy się nad jeziorem lednickim- chrzcielnicą Polski, by wybrać Chrystusa, a co za tym idzie- by żyć Chrystusem, być razem z Nim... a dzięki temu stawać się nowym człowiekiem. Podstawą wszystkich naszych spotkań zawsze są Spowiedź! Eucharystia! Chrystus!


Dodał: Mirosław K.
09.04.2010 23:22


***

11 IV 2010 r. - ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

     Podczas pamiętnego ukazania się Siostrze Faustynie 22 lutego 1931 r. w Płocku (otrzymała ona wtedy polecenie namalowanie obrazu z podpisem "Jezu, ufam Tobie"), Chrystus wyraził też życzenie, aby obraz został poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, a dzień ten stał się świętem Miłosierdzia Bożego. Wielokrotnie później Pan przypominał zakonnicy swą wolę. Wkrótce po zaleceniu Jezusa Siostra Faustyna zaczęła zanosić gorące modlitwy o ustanowienie święta Miłosierdzia. Prosiła Boga, aby myślą tą natchnął  kapłanów  i  Ojca  Świętego.

Z "Dzienniczka" św. Siostry Faustyny Kowalskiej
Pan Jezus powiedział: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299).
Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników (Dz. 699).

...kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (Dz. 300).
...w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat (Dz. 699).

       Aby skorzystać z darów, które Jezus nam obiecał, trzeba pokładać ufność w Panu Bogu, pełnić uczynki miłosierdzia, być w stanie łaski uświęcającej (po Spowiedzi św.) i przystąpić do Źródła Życia, czyli do Komunii świętej.


- Od tej niedzieli rozpoczynamy nabożeństwo poświęcenia pól. Program będzie podany w informacjach duszpasterskich.

- Odpusty: Harasiuki, Wola Dereźniańska i Wola Kątecka.

- Parafialna pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie (Są jeszcze wolne miejsca - kontakt z ks. Piotrem)

- Obchody V rocznicy śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II w naszej parafii - godz. 18.00.


05.04.2010 17:42


***

 TRIDUUM PASCHALNE 2010

Wielki CzwartekUstanowienie Eucharystii i kapłaństwa

TRIDUUM PASCHALNE - WIELKI CZWARTEK  Welki Czwartek   

          Wieczorem w kościele odprawiona została Msza Wieczerzy Pańskiej. W trakcie tej Eucharystii milkną dzwony i organy a po Komunii odbywa się obrzęd umycia nóg, zwany z łaciny „mandatum” – przykazanie. Po Mszy Najświętszy Sakrament przenoszony jest do ciemnicy.

   Tabernakulum zostaje puste i otwarte aż do Wigilii Paschalnej. Gaśnie wieczna lampka, płonąca przez cały rok przy tabernakulum.

Mandatum - Wielki Czwartek  Ciemnica - Wielki Czwartek 2010

 Wielki Piątek – Liturgia Męki i Śmierci Pańskiej

W Wielki Piątek o godz. 18.00  rozpoczeła się Liturgia Męki i Śmierci Pańskiej.  Liturgia wielkopiątkowa składa się z czterech części: liturgii słowa; modlitwy powszechnej; adoracji krzyża; Komunia św. oraz procesja do grobu Pańskiego. Tego dnia kapłani ubrani byli w purpurowe ornaty.

  Wielki Piątek Wielki Piątek

       Grób Pański 2010

 

  

 

  

 

  

 

 Wielka Sobota Wigilia Paschalna

W godzinach przedpołódniowych wierni przychodzili do kościoła święcić pokarmy na świąteczny stół. Wieczorem tego dnia następuje centralny punkt Triduum – Wigilia Paschalna. Po zapadnięciu zmroku w kościołach rozpoczyna się liturgia światła – luceranum (na zewnątrz świątyni święci się ogień, od którego zapalany jest Paschał). Następnie liturgia słowa, chrzcielna (w jej części święci się wodę chrzcielną i  odnawia się przyrzeczenia chrzcielne). Trwa oczekiwanie na Mszę Paschalną – Rezurekcje

Wielka Sobota - poświęcenie pokarmów Wielka Sobota - Liturgia Światła

 Liturgia Światła Liturgia Światła

                                                                                      /Fot. Mirosław Kita i Tomasz Hałasa/

PROGRAM ADORACJI WEDŁUG ULIC

Wielki Piątek

8.00 - 9.00 - Wola Mała, Wola Duża, Teodorówka, Wolaniny, Edwardów, Ratwica, Rapy Dylańskie, Zagumnie, Zacisze
9.00 - 10.00 - Sportowa, Rutkiewicz, Walasiewiczówny, Marusarza, Kusocińskiego
10.00 - 11.00 - Gorajskiego, Kolberga, Orzeszkowej, Wiklinowa, Brzozowa, Ładna, Borelowskiego,
11.00 - 12.00 - Herbowa, Jasna, Cieszkowskiego, Ułańska, Armii Ludowej
12.00 - 13.00 - Grzybowa, Pogodna, Sitarska, Wschodnia, Myśliwska, Leśna
13.00 - 14.00 - Zwierzyniecka, Wrzosowa, Jodłowa, Sosnowa, Modrzewiowa, Chłodna
14.00 - 15.00 - 11-go Listopada, Kochanowskiego
15.00 - 16.00 - Piłsudskiego, Narutowicza
21.00 - 22.00 - Cegielniana
22.00 - 23.00 - Partyzantów, Cicha
23.00 - 24.00 - Okulickiego, Armii Krajowe, Batalionów Chłopskich, Godebskiego, Steglińskiego, Różnówka Stawy, Gessinga

Wielka Sobota

24.00 - 1.00 - 400-lecia, Poniatowskiego, Długa, Kościuszki
1.00 - 2.00 - Lubelska, Batorego, Targowa, Nadstawna
2.00 - 3.00 - Janowska, Energetyczna, Północna
3.00 - 4.00 - Zarzeczna, Miła, Kolejowa, Bagienna
4.00 - 5.00 - Moniuszki, Plac Wolności
5.00 - 6.00 - Szewska, Widok, Nowa, Przemysłowa, Różana, Bajkowa, Akacjowa
6.00 - 7.00 - Roztocze, Piękna, Słoneczna, Torfowa, Kasztanowa, Al. Młodości,Dworcowa
7.00 - 8.00 - Łubiarska, Rolna, Bojarska, Romanowskiego, Radzięcka
8.00 - 9.00 - Zamojska i bloki, Szwajcarska, Żelazika, Gronczewskiego, Droga Straceń
14.00 - 15.00 - Wola Mała, Wola Duża, Teodorówka,Wolaniny, Edwardów, Ratwica, Rapy Dylańskie, Zagumnie, Zacisze.
15.00 - 16.00 - Sportowa, Rutkiewicz, Walasiewiczówny, Marusarza, Kusocińskiego
16.00 - 17.00 - Gorajskiego, Kolberga, Orzeszkowej, Wiklinowa, Brzozowa, Ładna, Borelowskiego
17.00 - 18.00 - Herbowa, Jasna, Cieszkowskiego, Ułańska, Armii Ludowej
18.00 - 19.00 - Grzybowa, Pogodna, Sitarska, Wschodnia, Myśliwska, Leśna
23.00 - 24.00 - Zwierzyniecka, Wrzosowa, Jodłowa, Sosnowa, Modrzewiowa, Chłodna

Niedziela Zmartwychwstania

1.00 - 2.00 - 11-go Listopada, Kochanowskiego
2.00 - 3.00 - Piłsudskiego, Narutowicza
3.00 - 4.00 - Cegielniana
4.00 - 5.00 - Partyzantów, Cicha, Okulickiego, Armii Krajowe, Batalionów Chłopskich, Godebskiego, Steglińskiego, Różnówka Stawy, Gessinga

 


Dodał: Mirosław K.
27.03.2010 08:12


***

«    ...  48  49  50  51  52  53  54  55  56    »

KALENDARZ

Wtorek
25
czerwca15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

Festiwal SOLI DEO

KATOLICKIE PRZEDSZKOLE

ZGROMADZENIE SIÓSTR SERAFITEK

Z GALERII

Najnowsze intencje

Mateczko prosze cie o zdrowie dla mojego taty w tych bardzo trudnych momentach po śmierci żony a mojej mamy

Matko Boska Nieustającej Pomocy, pomóż mi odnaleźć właściwą drogę w życiu. Spraw aby moje małżeństwo było szczęśliwe i żeby moja rodzina nie zaznała żadnego zła.Proszę Cię o zdrowie dla nas i dla naszej córki i dziękuję za to wszystko co już mam.

Maryjo proszę ratuj moje małżeństwo i moja rodzinę. Błagam Maryjo o przemianę mojego męża żeby szedł ze złej ścieżki. Wlej w jego serce miłość do żony. Błagam Maryjo ratuj nasze małżeństwo.

Wszystkie intencje

Kościół WNMP w 3D

Kalendarium Parafialne

     6 VI 1778 r. kościół p.w. Wniebowzięcia NMP został konsekrowany przez sufragana chełmskiego biskupa Melchiora Kochnowskiego. Kościół otrzymał tytuł Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

    16 VI 1940 r. w ramach szerokiej Akcji AB w Biłgoraju zostało aresztowanych przez gestapo wiele znanych osób w tym ks. Jan Samolej i ks. Czesław Koziołkiewicz – ówczesny proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju. Aresztowanych osadzono na Rotundzie Zamojskiej, a następnie poprzez Zamek Lubelski wywieziono ich do obozów koncentracyjnych. Jednak w krótkim czasie zwolniono ks. Czesława Koziołkiewicza. ks. Józef Chmielewski – młody wikary postanawia zamienić się z ks. Czesławem Koziołkiewiczem i w tym celu sam zgłasza się do gestapo. Zostaje aresztowany przez Niemców 19 VI 1940 r. i wywieziony na Zamek Lubelski. Nie wiemy jak wyglądała sama zamiana, jednak stało się faktem, że ks. Józef Chmielewski zostaje a ks. Czesław Koziołkiewicz jest uwolniony. Było to z pewnością niezwykłe wydarzenie. O fakcie tym dzisiaj się już nie pamięta.

     13 VI 1991 r. w Hedwiżynie została erygowana nowa parafia pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej w wyniku, czego od parafii WNMP odłączone zostały wioski: Hedwiżyn ( kaplica), Ignatówka, Dyle, Kajetanówka oraz część wsi Wola Dużą.

Dzieje Parafii

Biłgoraj i okolice na fotografii

Klub Strzelecki i Klub Kolekcjonerski Victoria - Biłgoraj