Proboszczowie pracujący w naszej parafii

 

 

 

KS. DR JÓZEF FLIS 
proboszcz parafii od 10 VII 2005 r. do 20 VIII 2014 r.


Ks. prałat Józef FlisKs. Józef Flis  podjął się bardzo trudnej misji budowy kościoła p.w. Jana Pawła II, który powstał wraz z katolickim przedszkolem na ul. Cegielnianej w Biłgoraju. Urodził się 25 II 1960 roku w Biłgoraju. Mieszkał i wychowywał się w miejscowości Ujście. Tam też uczęszczał do szkoły podstawowej. Należał do parafii Momoty, gdzie proboszczem przez wiele lat był ks. Kanonik Kazimierz Pięciurek (kapłan pochodzący z Biłgoraja, który przez okres 20 lat własnoręcznie rzeźbił wnętrze kościoła w Momotach Górnych). W 1975 roku rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Janowie Lubelskim. Maturę zdał w 1979 roku. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. 15 XII 1984 roku z rąk ks. bp. Bolesława Pylaka przyjął święcenia kapłańskie. Swą pierwszą pracę duszpasterską jako wikary podjął w miejscowości Zakrzówek obok Kraśnika. Po 8 miesiącach został skierowany do parafii w Gródku za Tomaszowem Lubelskim, gdzie przebywał 3 lata. Następnym miejscem pracy duszpasterskiej była parafia Św. Rodziny w Lublinie, gdzie przebywał przez okres 4 lat. W 1992 r. kiedy z woli papieża Jana Pawła II powstała nowa diecezja zamojsko - lubaczowska ks. Józef złożył deklaracje aby pracować w nowej diecezji. Zostaje do niej przyjęty w celu tworzenia ośrodka duszpasterskiego w Łaszczówce. Był tam pierwszym proboszczem parafii p.w. Trójcy Świętej. Wraz z wiernymi tworzył parafię od początku, powstały tam 2 nowe kościoły filialne i dom parafialny. Kolejnym bardzo ważnym etapem w życiu ks. Józefa były 4 letnie studia na Uniwersytecie Antonianum w Rzymie na wydziale teologii duchowości. W 2000 roku obronił doktorat. Następnie przez rok przebywał w Niemczech, we Freiburgu Niemieckim. Mieszkał tam w Konwikcie Św. Karola Boromeusza. Podczas tego pobytu pogłębia znajomość języka niemieckiego oraz poszerza znajomość literatury z dziedziny duchowości (szczególnie interesuje księdza duchowość św. Tereski od Dzieciątka Jezus, św. Jana od Krzyża oraz Ojca Świętego Jana Pawła II). Po powrocie do Polski ks. dr Flis zamieszkał w Zamościu jako rezydent przy parafii Świętego Krzyża. W 2001 r. ks. dr Józef Flis objął urząd administratora w Kurii Diecezjalnej w Zamościu. Rok później został dyrektorem Katolickiego Radia Zamość oraz Redaktorem Naczelnym specjalnej wkładki Tygodnika Niedzieli - Zamojsko - Lubaczowskiej. Również w tym czasie otrzymał stanowisko Wizytatora Diecezjalnego. Przed powołaniem księdza dr Flisa na administratora parafii WNMP w Biłgoraju (10 lipca 2005 r.) był proboszczem i dziekanem dekanatu Szczebrzeszyńskiego. Ks. dr Flis jest również wykładowcą w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Wykłada tam etykę biznesu, etykę zawodową, a także socjologię. 28 IX 2005 r. Sekretariat Stanu. Najwyższy Kapłan Benedykt XVI wybrał do grona swoich kapelanów ks. Józefa Flisa, co upoważnia go do używania tytułu Prałata. 21 IV 2006 r. stosownie do nowych potrzeb pastoralnych Diecezji Ksiądz Biskup Jan Śrutwa mianował ks. Prałata Józefa Flisa na proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju oraz na dziekana dekanatu Biłgoraj Północ.
Po 9 latach pracy w parafii Wniebowzięcia NMP - dekretem księdza biskupa Mariana Rojka - z dniem 20 VIII 2014 r. ks. prałat Józef Flis objął probostwo w nowo powstałej parafii pw. św. Jana Pawła II w Biłgoraju. 

 

KS. JERZY KOŁTUN
proboszcz parafii od 20 sierpnia 2014 r.

ks. Jerzy KołtunUrodził się 24 kwietnia 1961 r. w Kraśniku. W latach 1968 – 1976 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Sulowie. W 1976 roku rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Kraśniku, które ukończył w 1980 roku otrzymując świadectwo dojrzałości. Po ukończeniu szkoły średniej, w latach 1980 – 1982, kontynuował naukę w szkole policealnej w Lublinie. W 1982 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 12 grudnia 1987 roku w Archikatedrze Lubelskiej z rąk abpa Bolesława Pylaka. Swoją pracę duszpasterską jako wikariusz rozpoczął 20 grudnia 1987 r. w parafii św. Michała Archanioła w Zamościu. Po czterech latach, w grudniu 1991 roku, został skierowany do pracy w parafii św. Marii Magdaleny w Biłgoraju, gdzie pracował jako wikariusz do czerwca 1994 roku. Od czerwca 1994 roku do maja 1997 roku był wikariuszem parafii Świętego Krzyża w Zamościu. 9 maja 1997 roku został mianowany proboszczem parafii św. Andrzeja Boboli w Bystrem koło Krzeszowa nad Sanem. Wraz z wiernymi rozpoczął tworzenie nowej parafii, która została erygowana dekretem biskupa zamojsko – lubaczowskiego Jana Śrutwy. 25 maja 1997 roku odbył się po raz pierwszy odpust parafialny ku czci św. Andrzeja Boboli. Uroczystość ta została połączona z liturgicznym objęciem parafii przez ks. Jerzego Kołtuna. Funkcję proboszcza w Bystrem pełnił do 1999 roku. W tym też roku rozpoczął swoją posługę duszpasterską jako proboszcz w  parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Łaszczówce koło Tomaszowa Lubelskiego. Po 8 latach pracy, w 2007 r. ksiądz biskup Wacław Depo, będący wówczas biskupem diecezji zamojsko – lubaczowskiej, powierzył mu zadanie tworzenia nowej parafii w Szczebrzeszynie – pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Proboszczem w szczebrzeszyńskiej parafii był do roku 2014, kiedy to decyzją ks. biskupa Mariana Rojka został mianowany proboszczem parafii pw. Trójcy Świętej i Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju oraz Dziekanem Dekanatu Biłgoraj Północ. 

KALENDARZ

Niedziela
17
stycznia


Wspomnienie św. Antoniego, opata


15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

Festiwal SOLI DEO

KATOLICKIE PRZEDSZKOLE

ZGROMADZENIE SIÓSTR SERAFITEK

Z GALERII

Najnowsze intencje

w intencjach Krzysztofa o zdrowie i inne łaski

o dobrą prace i zaliczenie egzaminu zawodowego i dobrego meża i zdrowie i dobrą samoocenę

Proszę o pomoc w pogodzeniu się z Tamarą.

Wszystkie intencje

Kalendarium Parafialne

I 1755 r. dzięki fundacji Eustachego Potockiego, generała artylerii, ukończono budowę nowego kościoła WNMP.

2 I 1824 r. Prowincjał Dominikanów o. Kostecki zatwierdził dla kościoła w Biłgoraju Bractwo Różańcowe Najsłodszego Imienia Jezus i Maryi. Bractwo przetrwało do 1939 r.

ROCZNICA POBYTU FIGURY MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ W BIŁGORAJU
    Z dawna zapowiadana i oczekiwana przywędrowała do nas z Fatimy, jako Matka Boża i Matka wszystkich ludzi świata. Przebywała u nas w dniach 26 i 27 I 1996 r. W naszej parafii z tej okazji odprawiona została uroczysta Msza św., której przewodniczył ks. biskup Jan Śrutwa a Słowo Boże do wiernych wygłosił ks. Edward Pohorecki z Lublina. Po Mszy św. figura Matki Bożej Fatimskiej opuściła naszą diecezję.

Dzieje Parafii

Biłgoraj i okolice na fotografii

Klub Strzelecki i Klub Kolekcjonerski Victoria - Biłgoraj