Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca  wpisuje się w nurt nowych wspólnot w Kościele katolickim, które wyrosły z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej. Wspólnota narodziła się w 2010 roku dzięki spotkaniu i współpracy Wspólnoty Charyzmatycznej z Ożarowa Mazowieckiego oraz ks. Krzysztofa Kralki SAC – pallotyna, Dyrektora Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Imię Wspólnoty wypływa z dwóch biblijnych źródeł: 

- starotestamentalnego urzędu Przyjaciela Oblubieńca, którego zadaniem było      rozkochiwanie    oblubienicy w jej przyszłym mężu i doprowadzenie do ich zaślubin. Stąd też członkowie  Wspólnoty mają pragnienie rozkochiwania ludzi w Jezusie  Chrystusie.

- osoby  świętego Jana Chrzciciela, który nazywał się Przyjacielem Oblubieńca i wskazywał   swoim życiem na Jezusa Chrystusa.
 

Symbolem Wspólnoty jest „Ikona przyjaźni” przedstawiająca dwie postacie: Chrystusa z Ewangelią w ręku oraz św. Menasa, opata i męczennika, trzymającego zwój. Treść ikony może być odwołaniem do słów Chrystusa z Ewangelii wg św. Jana: „Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi”. Wspólnota gromadzi katolików wszystkich stanów – świeckich i osoby  konsekrowane,   małżeństwa i osoby bezżenne. Łączy nas jeden cel: rozkochiwanie ludzi w Chrystusie a także budzenie świadomości powszechnego powołania chrześcijan do głoszenia Ewangelii. Przestrzenią naszej  posługi jest parafia. Trwanie we Wspólnocie opiera się na formacji osobistej i wspólnotowej.  Każdy z członków codziennie rozważa zaproponowany fragment Pisma Świętego i z nim konfrontuje swoje życie.

  Spotkania Wspólnoty odbywają się raz w tygodniu. W czasie takich spotkań słuchamy konferencji związanej tematycznie z minionym tygodniem. Spotykamy się w mniejszych grupkach i dzielimy swoim doświadczeniem modlitwy i treściami rozważanymi podczas medytacji Słowa Bożego. Jest też czas na wspólną modlitwę uwielbienia. Raz w miesiącu spotykamy się na Mszach świętych w intencji Wspólnoty, wtedy też posługujemy śpiewem, czytaniem Słowa Bożego. Staramy się czynnie uczestniczyć w życiu parafii. Formacja członków Wspólnoty to codzienne rozważanie Słowa Bożego, spotkania Wspólnoty jak również udział w kursach ewangelizacyjnych prowadzonych przez Zamojską Szkołę Nowej Ewangelizacji. Opiekunem Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca w naszej parafii jest Ksiądz Zbigniew Kurek. Spotkania odbywają się we wtorki o godz. 19.00 w kościele parafialnym. 

Powstanie Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca poprzedziło Seminarium Odnowy Wiary w naszej parafii, które 17 marca 2019 roku, zapoczątkowała Niedziela Ewangelizacyjna. Obecnie Wspólnota liczy ponad 40 członków. Jesteśmy podzieleni na 6 grup, 2 grupy męskie i 4 grupy żeńskie. Nasze spotkania ubogaca swym śpiewem  zespół muzyczny. W tym czasie  podjęliśmy Krucjatę Eucharystyczną w intencji kapłanów pracujących w naszej parafii. Przygotowujemy oprawę comiesięcznych Mszy świętych, sprawowanych w intencji Wspólnoty. Bierzemy aktywny udział w życiu parafii – czytamy Słowo Boże podczas Eucharystii, włączamy się w Krucjatę Różańcową w intencji Ojczyzny, prowadziliśmy modlitwę różańcową, zainicjowaliśmy czytanie katechez o Eucharystii przed niedzielnymi Mszami świętymi. Oprócz cotygodniowych spotkań organizowaliśmy spotkania modlitewne - adoracje dla członków Wspólnoty i parafian.

KALENDARZ

Niedziela
17
stycznia


Wspomnienie św. Antoniego, opata


15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

Festiwal SOLI DEO

KATOLICKIE PRZEDSZKOLE

ZGROMADZENIE SIÓSTR SERAFITEK

Z GALERII

Najnowsze intencje

w intencjach Krzysztofa o zdrowie i inne łaski

o dobrą prace i zaliczenie egzaminu zawodowego i dobrego meża i zdrowie i dobrą samoocenę

Proszę o pomoc w pogodzeniu się z Tamarą.

Wszystkie intencje

Kalendarium Parafialne

I 1755 r. dzięki fundacji Eustachego Potockiego, generała artylerii, ukończono budowę nowego kościoła WNMP.

2 I 1824 r. Prowincjał Dominikanów o. Kostecki zatwierdził dla kościoła w Biłgoraju Bractwo Różańcowe Najsłodszego Imienia Jezus i Maryi. Bractwo przetrwało do 1939 r.

ROCZNICA POBYTU FIGURY MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ W BIŁGORAJU
    Z dawna zapowiadana i oczekiwana przywędrowała do nas z Fatimy, jako Matka Boża i Matka wszystkich ludzi świata. Przebywała u nas w dniach 26 i 27 I 1996 r. W naszej parafii z tej okazji odprawiona została uroczysta Msza św., której przewodniczył ks. biskup Jan Śrutwa a Słowo Boże do wiernych wygłosił ks. Edward Pohorecki z Lublina. Po Mszy św. figura Matki Bożej Fatimskiej opuściła naszą diecezję.

Dzieje Parafii

Biłgoraj i okolice na fotografii

Klub Strzelecki i Klub Kolekcjonerski Victoria - Biłgoraj