Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca  wpisuje się w nurt nowych wspólnot w Kościele katolickim, które wyrosły z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej. Wspólnota narodziła się w 2010 roku dzięki spotkaniu i współpracy Wspólnoty Charyzmatycznej z Ożarowa Mazowieckiego oraz ks. Krzysztofa Kralki SAC – pallotyna, Dyrektora Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Imię Wspólnoty wypływa z dwóch biblijnych źródeł: 

- starotestamentalnego urzędu Przyjaciela Oblubieńca, którego zadaniem było      rozkochiwanie    oblubienicy w jej przyszłym mężu i doprowadzenie do ich zaślubin. Stąd też członkowie  Wspólnoty mają pragnienie rozkochiwania ludzi w Jezusie  Chrystusie.

- osoby  świętego Jana Chrzciciela, który nazywał się Przyjacielem Oblubieńca i wskazywał   swoim życiem na Jezusa Chrystusa.
 

Symbolem Wspólnoty jest „Ikona przyjaźni” przedstawiająca dwie postacie: Chrystusa z Ewangelią w ręku oraz św. Menasa, opata i męczennika, trzymającego zwój. Treść ikony może być odwołaniem do słów Chrystusa z Ewangelii wg św. Jana: „Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi”. Wspólnota gromadzi katolików wszystkich stanów – świeckich i osoby  konsekrowane,   małżeństwa i osoby bezżenne. Łączy nas jeden cel: rozkochiwanie ludzi w Chrystusie a także budzenie świadomości powszechnego powołania chrześcijan do głoszenia Ewangelii. Przestrzenią naszej  posługi jest parafia. Trwanie we Wspólnocie opiera się na formacji osobistej i wspólnotowej.  Każdy z członków codziennie rozważa zaproponowany fragment Pisma Świętego i z nim konfrontuje swoje życie.

  Spotkania Wspólnoty odbywają się raz w tygodniu. W czasie takich spotkań słuchamy konferencji związanej tematycznie z minionym tygodniem. Spotykamy się w mniejszych grupkach i dzielimy swoim doświadczeniem modlitwy i treściami rozważanymi podczas medytacji Słowa Bożego. Jest też czas na wspólną modlitwę uwielbienia. Raz w miesiącu spotykamy się na Mszach świętych w intencji Wspólnoty, wtedy też posługujemy śpiewem, czytaniem Słowa Bożego. Staramy się czynnie uczestniczyć w życiu parafii. Formacja członków Wspólnoty to codzienne rozważanie Słowa Bożego, spotkania Wspólnoty jak również udział w kursach ewangelizacyjnych prowadzonych przez Zamojską Szkołę Nowej Ewangelizacji. Opiekunem Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca w naszej parafii jest Ksiądz Zbigniew Kurek. Spotkania odbywają się we wtorki o godz. 19.00 w kościele parafialnym. 

Powstanie Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca poprzedziło Seminarium Odnowy Wiary w naszej parafii, które 17 marca 2019 roku, zapoczątkowała Niedziela Ewangelizacyjna. Obecnie Wspólnota liczy ponad 40 członków. Jesteśmy podzieleni na 6 grup, 2 grupy męskie i 4 grupy żeńskie. Nasze spotkania ubogaca swym śpiewem  zespół muzyczny. W tym czasie  podjęliśmy Krucjatę Eucharystyczną w intencji kapłanów pracujących w naszej parafii. Przygotowujemy oprawę comiesięcznych Mszy świętych, sprawowanych w intencji Wspólnoty. Bierzemy aktywny udział w życiu parafii – czytamy Słowo Boże podczas Eucharystii, włączamy się w Krucjatę Różańcową w intencji Ojczyzny, prowadziliśmy modlitwę różańcową, zainicjowaliśmy czytanie katechez o Eucharystii przed niedzielnymi Mszami świętymi. Oprócz cotygodniowych spotkań organizowaliśmy spotkania modlitewne - adoracje dla członków Wspólnoty i parafian.

KALENDARZ

Poniedziałek
21
czerwca15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

Festiwal SOLI DEO

KATOLICKIE PRZEDSZKOLE

ZGROMADZENIE SIÓSTR SERAFITEK

Z GALERII

Najnowsze intencje

Prosze o modlitwę za mojego syna Tomka o pracę ,daj mu radość z pracy ,pomóż odnaleźć drogę życia przymnóż wiary, nadziei i miłości,Weź za rękę i poprowadź.

Matko Boża Nieustającej Pomocy, proszę pomóż mi w mej samotności. Spraw, jeśli to zgodne z Wolą Bożą, by Kuba do mnie wrócił, żeby nasze drogi ponownie się skrzyżowały. Spraw, byśmy zaczęli wszystko na nowo, by nasze serca się przemieniły i zostały uzdrowione oraz by połączyło nas szczere i czyste uczucie. Daj nam tą drugą szansę byśmy mogli wzajemnie się nawracać i razem z Panem kroczyć naszą drogą życia. Amen

Dziękuję za pomoc i cały czas o nią proszę.

Wszystkie intencje

Kalendarium Parafialne

     6 VI 1778 r. kościół p.w. Wniebowzięcia NMP został konsekrowany przez sufragana chełmskiego biskupa Melchiora Kochnowskiego. Kościół otrzymał tytuł Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

    16 VI 1940 r. w ramach szerokiej Akcji AB w Biłgoraju zostało aresztowanych przez gestapo wiele znanych osób w tym ks. Jan Samolej i ks. Czesław Koziołkiewicz – ówczesny proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju. Aresztowanych osadzono na Rotundzie Zamojskiej, a następnie poprzez Zamek Lubelski wywieziono ich do obozów koncentracyjnych. Jednak w krótkim czasie zwolniono ks. Czesława Koziołkiewicza. ks. Józef Chmielewski – młody wikary postanawia zamienić się z ks. Czesławem Koziołkiewiczem i w tym celu sam zgłasza się do gestapo. Zostaje aresztowany przez Niemców 19 VI 1940 r. i wywieziony na Zamek Lubelski. Nie wiemy jak wyglądała sama zamiana, jednak stało się faktem, że ks. Józef Chmielewski zostaje a ks. Czesław Koziołkiewicz jest uwolniony. Było to z pewnością niezwykłe wydarzenie. O fakcie tym dzisiaj się już nie pamięta.

     13 VI 1991 r. w Hedwiżynie została erygowana nowa parafia pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej w wyniku, czego od parafii WNMP odłączone zostały wioski: Hedwiżyn ( kaplica), Ignatówka, Dyle, Kajetanówka oraz część wsi Wola Dużą.

Dzieje Parafii

Biłgoraj i okolice na fotografii

Klub Strzelecki i Klub Kolekcjonerski Victoria - Biłgoraj