Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca  wpisuje się w nurt nowych wspólnot w Kościele katolickim, które wyrosły z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej. Wspólnota narodziła się w 2010 roku dzięki spotkaniu i współpracy Wspólnoty Charyzmatycznej z Ożarowa Mazowieckiego oraz ks. Krzysztofa Kralki SAC – pallotyna, Dyrektora Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Imię Wspólnoty wypływa z dwóch biblijnych źródeł: 

- starotestamentalnego urzędu Przyjaciela Oblubieńca, którego zadaniem było      rozkochiwanie    oblubienicy w jej przyszłym mężu i doprowadzenie do ich zaślubin. Stąd też członkowie  Wspólnoty mają pragnienie rozkochiwania ludzi w Jezusie  Chrystusie.

- osoby  świętego Jana Chrzciciela, który nazywał się Przyjacielem Oblubieńca i wskazywał   swoim życiem na Jezusa Chrystusa.
 

Symbolem Wspólnoty jest „Ikona przyjaźni” przedstawiająca dwie postacie: Chrystusa z Ewangelią w ręku oraz św. Menasa, opata i męczennika, trzymającego zwój. Treść ikony może być odwołaniem do słów Chrystusa z Ewangelii wg św. Jana: „Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi”. Wspólnota gromadzi katolików wszystkich stanów – świeckich i osoby  konsekrowane,   małżeństwa i osoby bezżenne. Łączy nas jeden cel: rozkochiwanie ludzi w Chrystusie a także budzenie świadomości powszechnego powołania chrześcijan do głoszenia Ewangelii. Przestrzenią naszej  posługi jest parafia. Trwanie we Wspólnocie opiera się na formacji osobistej i wspólnotowej.  Każdy z członków codziennie rozważa zaproponowany fragment Pisma Świętego i z nim konfrontuje swoje życie.

  Spotkania Wspólnoty odbywają się raz w tygodniu. W czasie takich spotkań słuchamy konferencji związanej tematycznie z minionym tygodniem. Spotykamy się w mniejszych grupkach i dzielimy swoim doświadczeniem modlitwy i treściami rozważanymi podczas medytacji Słowa Bożego. Jest też czas na wspólną modlitwę uwielbienia. Raz w miesiącu spotykamy się na Mszach świętych w intencji Wspólnoty, wtedy też posługujemy śpiewem, czytaniem Słowa Bożego. Staramy się czynnie uczestniczyć w życiu parafii. Formacja członków Wspólnoty to codzienne rozważanie Słowa Bożego, spotkania Wspólnoty jak również udział w kursach ewangelizacyjnych prowadzonych przez Zamojską Szkołę Nowej Ewangelizacji. Opiekunem Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca w naszej parafii jest Ksiądz Zbigniew Kurek. Spotkania odbywają się we wtorki o godz. 19.00 w kościele parafialnym. 

Powstanie Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca poprzedziło Seminarium Odnowy Wiary w naszej parafii, które 17 marca 2019 roku, zapoczątkowała Niedziela Ewangelizacyjna. Obecnie Wspólnota liczy ponad 40 członków. Jesteśmy podzieleni na 6 grup, 2 grupy męskie i 4 grupy żeńskie. Nasze spotkania ubogaca swym śpiewem  zespół muzyczny. W tym czasie  podjęliśmy Krucjatę Eucharystyczną w intencji kapłanów pracujących w naszej parafii. Przygotowujemy oprawę comiesięcznych Mszy świętych, sprawowanych w intencji Wspólnoty. Bierzemy aktywny udział w życiu parafii – czytamy Słowo Boże podczas Eucharystii, włączamy się w Krucjatę Różańcową w intencji Ojczyzny, prowadziliśmy modlitwę różańcową, zainicjowaliśmy czytanie katechez o Eucharystii przed niedzielnymi Mszami świętymi. Oprócz cotygodniowych spotkań organizowaliśmy spotkania modlitewne - adoracje dla członków Wspólnoty i parafian.

KALENDARZ

Piątek
30
października15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

Festiwal SOLI DEO

KATOLICKIE PRZEDSZKOLE

ZGROMADZENIE SIÓSTR SERAFITEK

Z GALERII

Najnowsze intencje

Matko Nieustajacej Pomocy proszę Cię aby syn Artur znalazł pracę oraz o nawrócenie zony agaty i boże błogosławieństwo oraz potrzebne łaski i powrót do dzieci . Matko wstaw się za nimi

Matko Boża proszę Cię żeby Piotr dostał rentę od lekarza orzecznika na komisji lekarskiej z ZUS i żeby Piotr znalazł dobrą pracę żeby Piotr pracował cały czas by Piotr otrzymał pomoc finansową żeby mama Alicja była zdrowa

Matko Boża proszę połącz na nowo i uzdrów małżeństwo Agnieszki i Michała. Proszę Cię, aby miłość, która nas połączyła kiedyś przed laty odrodziła się w nas na nowo, abyśmy wrócili do siebie i odbudowali nasze małżeństwo. Proszę dla nas o łaskę pojednania, nawrócenia, opamiętania i przebaczenia, aby moja żona wyzbyła się żalu, złości i wróciła do męża, nie spotykała się z innym mężczyzną. Proszę o pomoc w znalezieniu nowej pracy i o godne wynagrodzenie w pracy, które pozwoli na życie bez stresów.

Wszystkie intencje

Kościół WNMP w 3D

Kalendarium Parafialne

25 X 1748 r. ks. Jan Mroczkowski (pierwszy proboszcz naszej parafii) erygował prebendę Bractwa Trójcy Świętej.

28 X 1952 r. dzięki staraniom ks. Czesława Koziołkiewicza Kuria Biskupia w Lublinie wyraziła zgodę na otwarcie nowej placówki dla sióstr serafitek.

13 X 1991 r. Ks. Dziekan Bogusław Wojtasiuk rozpoczął systematyczne odprawianie nabożeństw w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce.

Dzieje Parafii

Biłgoraj i okolice na fotografii

Klub Strzelecki i Klub Kolekcjonerski Victoria - Biłgoraj