Kto i kiedy

Chrzty

W ostatnim czasie:


Zmarli

3 I 2011 - † Belavskis Juris z ul. Moniuszki, lat 60
14 I 2011 - † Gubała Kazimiera z ul. Zamojskiej, lat 84
18 I 2011 - † Zdziobło Roman z ul. Zamojskiej, lat 82
20 I 2011 - † Mielniczuk Mieczysław z ul. Chłodnej, lat 41
4 II 2011 - † Jadwiga Faustyna Skóra z ul. Jasnej, lat 53
6 II 2011 - † Feliksa Pawlos z Dereźni Zagrody, lat 85
8 II 2011 - † Józef Ćwikła z Różnówki Stawy, lat 74
9 II 2011 - † Helena Sass z ul. 11-go Listopada, lat 79
10 II 2011 - † Eugeniusz Kozak z ul. Moniuszki, lat 71
29 I -  1 II 2011 - † Anna Cieślak z ul. Harcerskiej, lat 33
12 II 2011 - † Bogdan Jerzy Rozwadowski z ul. Piłsudskiego, l. 53
15 II 2011 - † Ewa Kamińska z ul. Sosnowej, lat 35
17 II 2011 - † Halina Małek z ul. Cegielnianej, lat 57
19 II 2011 - † Jan Wolanin z ul. Moniuszki, lat 80
19 II 2011 - † Bolesław Szcząchor z ul. Energetycznej, lat 65
21 II 2011 - † Eugenia Maria Nienajadło z Teodorówki DPS, l. 59
22 II 2011 - † Maria Helena Kukiełka z ul. Moniuszki, lat 74
27 II 2011 - † Marek Rataj z ul. Szewskiej, lat 54
1 III 2011 - † Helena Olszewska z Pl. Wolności, lat 85
5 III 2011 - † Feliks Kita z ul. Sitarskiej, lat 64
8 III 2011 - † Katarzyna Beda z Al. Młodości, lat 78
9 III 2011 - † Jan Schodziński z ul. Janowskiej, lat 43
16 III 2011 - † Jadwiga Eugenia Sałata z ul. Przemysłowej, lat 88
20 III 2011 - † Łukasz Sajkiewicz z Pl. Wolności, lat 31
22 III 2011 - † Wiesław Kaczor z ul. Kolejowej, lat 58
24 III 2011 - † Janina Cybulska z ul. Bojarskiej, lat 85 
1 IV 2011 - † Zofia Łagożna z Pl. Wolności, lat 75
8 IV 2011 - † Tadeusz Henryk Szeptuch z ul. Leśnej, lat 62
10 IV 2011 - † Jan Wardach z ul. Myśliwskiej, lat 64
10 IV 2011 - † Edward Stec z ul. Łąkowej, lat 76
28 IV 2011 - † Helena Kusyk z ul. Widok, lat 87
2 V 2011 - † Antoni Ludwik z ul. Cichej, lat 84
6 V 2011 - † Katarzyna Maria Szcząchor z Pl. Wolności, l. 79
9 V 2011 - † Mikołaj Rak z ul. Janowskiej, lat 73
12 V 2011 - † Katarzyna Kita z Andrzejówki, lat 92
12 V 2011 - † Józef Lucjan Łukowski z ul. Moniuszki, lat 62
18 V 2011 - † Stanisława Dorota Wojtkowska z ul. Cegielnianej, lat 52
22 V 2011 - † Stanisław Markowicz z ul. Chłodnej, lat 65
6 VI 2011 - † Eugeniusz Ćwik z ul. Godebskiego, lat 70
8 VI 2011 - † Leokadia Olszówka z d. Dyla z Woli Małej, lat 82
10 VI 2011 - † Franciszka Zięba z d. Pawęzka z ul. Szewskiej, lat 85
24  VI 2011 - † Helena Spryszak z d. Markiewicz z ul. Narutowicza, lat 90
5 VII 2011 - †  Stanisław Stec z ul. Piłsudskiego, lat 58
11 VII 2011 - †  Seweryna Jargieło z ul. Drogi Sraceń, lat  77
19 VII 2011 - †  Roman Zabłotny z ul. Przemysłowej, lat  98
22 VII 2011 - †  Julian Adamek z ul. Lubelskiej, lat 75
25 VII 2011 - †  Aleksandra Kondrat z ul. Nariutowicza, lat 82
9 VIII 2011  - †  Stanisław Tiara z ul. Bagiennej, lat 72
13 VIII 2011 - †  Bronisław Koper z ul. Romanowskiego, lat 89
15 VIII 2011 - † Tomasz Kamil Krzepiłko z ul. Groncze-wskiego, lat 25
16 VIII 2011 - †  Wanda Milewska z ul. Moniuszki, lat 83
17 VIII 2011 - †  Mirosław Mazur z ul. Zamojskiej, lat 42
21 VIII 2011 - †  Władysława Jaszek z ul. 3 Maja, lat 88
24 VIII 2011 - †  Jerzy Marian Bil z ul. Pięknej, lat 69
30 VIII 2011 - † Janina Rębacz z Pl. Wolności, lat 86
2 IX 2011  - †  Katarzyna Mazurek z Ignatówki, lat 80
5 IX 2011 - †  Piotr Wojciech Kubicki z ul. Pękalskiego, lat 83
23 IX 2011 - †  Edward Wiesław Nizio z ul. Szewskiej, lat 57
2 X 2011 - † Zdzisław Marian Żołyniuk z ul. Szewskiej, lat 73
5 X  2011 - † Józef Postrzech z ul. Piłsudskiego, lat 90
9 X  2011 - † Adam Bogdanowicz z ul. Kochanowskiego, lat 87
9 X  2011 - † Bogusław Pawelec z ul. Harcerskiej, lat 60
14 X 2011 - † Jan Jędruchowicz z ul. Zamojskiej, lat 60
14 X 2011 - † Józef Kwik z Woli Małej, lat 79
18 X 2011 - † Helena Żerebiec z ul. Moniuszki, lat 85
21 X  2011 - † Władysław Kutny z ul. Cegielnianej, lat 84
24 X 2011 - † Józef Kołpa z ul. Cegielnianej, lat 60
26 X 2011  - † Stanisław Jan Franczak z ul. Łąkowej, l. 61
29 X 2011  - † Janina Rataj z ul. Targowej, lat 90
30 X 2011  - † Jadwiga Kuźmińska z ul. Śmiałej, lat 50
4 XI 2011  - † Marianna Kiesz z Woli Małej, lat 92
18 XI 2011 - † Helena Lekan z ul. Partyzantów, lat 83
24 XI  2011- † Anna Szewczak z ul. G. Rodeckiego/24 XI 2011r.
4 XII  2011 - † Stanisław Wlaź z ul. Żelazika, lat 83
7 XII  2011 - † Roman Marian Kmieć z ul. Janowskiej, l. 59
8 XII  2011 - † Jan Sykuła z ul. Słonecznej, lat 71
8 XII  2011 - † Grzegorz Czok z ul. Modrzewiowej, lat 21
9 XII2011  - † Janusz Stanisław Dzido z ul. 11-go Listopada, l.64
11 XII 2011 - † Joanna Ewa Makuch z ul. Wierzbowej, l.47
15 XII 2011  - † Henryk Kazimierz Janik z ul. Chłodnej, l.49
17 XII 2011 - † Janina Antonina Wójcik z ul. Przemysłowej, l.78
29 XII  2011 - † Antoni Grabias z ul. Rolnej, lat 86
30 XII  2011 - † Feliksa Fusiasz z ul. Gronczewskiego, lat 78

 

          2012 rok

 

 
6 I 2012 - † Andrzej Olszewski z Pl. Wolności, lat 91
10 I 2012 - † Krystyna Marianna Niemiec z ul. Zacisze, lat 75
17 I 2012 - † Aniela Postrzech z ul. Piłsudskiego, lat 80
24 I 2012  - † Adolf Józef Sykała z ul. Jasnej, lat 59
 29 I  2012 - † Tadeusz Grabias z ul. Długiej, lat 66
1 II  2012 - † Walerian Flis z ul. Pięknej, lat 69
4 II 2012  - † Jan Wojciech Maciocha z ul. Narutowicza, lat 85
6 II 2012 - † Julianna Mileszka z domu. Wróbel z ul. Janowskiej, lat 76
II 2012  - † Stanisława Momot z ul. Wierzbowej, lat 96
29 II 2012 - † Marianna Procner z ul. Widok, lat 89
4 III 2012 - † Marianna Blacha z ul. Komorowskiego, lat 91
7 III 2012 - † Andrzej Dariusz Paluch z ul. Sitarskiej, lat 41
16 III 2012 - † Kazimierz Grel z ul. Pl. Wolności, lat 78
4 IV 2012 - † Janina Siębida z Woli Małej, lat 87
5 IV 2012 - † Janina Kaczor z ul. Różanej, lat 90
9 IV 2012 - † Kazimiera Mazurek, New York, lat 58
12 IV 2012 - † Joanna Maria Feduń z ul. Cegielnianej, lat 57
24 IV 2012 - † Alicja Domańska z Teodorówki, lat 55
1 V 2012 - † Henryk Ferdynand Paluch z ul. Akacjowej, lat 55
2 V 2012 - † Jerzy Skubisz z ul. Zamojskiej, lat 55
3 V 2012 - † Janina Wolanin z Wolanin, lat 82
8 V 2012 - † Anna Natalia Grzywna z ul. Krzeszowskiej, lat 62
16 V 2012 - † Jan Bolesław Piotrowski z ul. Nowej, lat 78
18 V 2012 - † Irena Świtalska z ul. Zamojskiej, lat 87
22 V 2012 - † Zofia Natalia Żuławska z ul. Piłsudskiego, lat 86
23 V 2012 - † Maria Halina Mucha z ul. Batalionów Chłopskich, l.60
2 VI 2012 - † Eugeniusz Strykowski z Ratwicy, lat 68
7 VI 2012 - † Karolina Nizio z ul. Szewskiej, lat 86
7 VI 2012 - † Zdzisław Kowalski z ul. Nowej, lat 77
14 VI 2012 - † Jan Skiba z Rap Dylańskich, lat 91
21 VI 2012 - † Marian Ledwójcik z ul. Przemysłowej, lat 90
27 VI 2012 - † Edward Mazurek z ul. Harcerskiej, lat 60
27 VI 2012 - † Jan Łagożny z Pl. Wolności, lat 80
8 VII 2012 - † Marianna Mazurek z ul. Akacjowej, lat 76
12 VII 2012 - † Celina Elżbieta Ćwikła z ul. Myśliwskiej, lat 50
14 VII 2012 - † Magdalena Bil z ul. Różnówki Stawy, lat 96
23 VII 2012 - † Leszek Łukasik z ul. Narutowicza, lat 38
23 VII 2012 - † Stanisława Staroniewska z ul. Przemysłowej, lat 85
9 VIII 2012 - † Józef Piędzio z ul. Harcerskiej, lat 62
18 VIII 2012 - † Czesław Kaczor z ul. Cegielnianej, lat 77
18 VIII 2012 - † Ewa Teresa Koperwas z Rzeszowa, lat 60
18 VIII 2012 - † Krystyna Olejko z Pl. Wolności, lat 84
29 VIII 2012 - † Roman Piętak z ul. Gronczewskiego, lat 79
31 VIII 2012 - † Ireneusz Kaczor z ul. Żabiej, lat 25
10 IX 2012 - † Andrzej Wiesław Wasąg z ul. Łakowej 64
20 IX 2012 - † Jan Kazimierz Brodziak z ul. Jodłowej, lat 62
25 IX 2012 - † Leokada Mizak z ul. Zamojskiej, lat 78
1 X 2012 - † Lucjan Kobel z Woli Małej, lat 71
2 X 2012- † Władysława Kręt z Rap Dylańskich, lat 87
5 X 2012- † Jadwiga Lewczyk z ul. Partyzantów, lat 82
9 X 2012- † Halina Łuczka z ul. Szewskiej, lat 72
11 X 2012- † Zbigniew Borowski z Pl. Wolności, lat 67
21 X 2012- † Aniela Ruda z ul. Szewskiej, lat 94
23 X 2012- † Józef Oleszek z ul. Orzeszkowej, lat 55
24 X 2012- † Stanisław Bosak z ul. Szewskiej, lat 82
25 X 2012- † Katarzyna Sass z ul. Motorowej, lat 78
3 XI 2012- †  Weronika Dyjach z ul. Pękalskiego, lat 95
18 XI 2012 - †  Agnieszka Jóźwiak z ul. Zamojskiej, lat 85
18 XI 2012 - †  Anna Błaszczak z ul. Widok, lat 83
19 XI 2012- †  Jan Lipiec z ul. Konopnickiej, lat 91
20 XI 2012- †  Władysława Solak z ul. Łubiarskiej, lat 82
1 XII 2012 - †  Urszula Grażyna Łukaszczyk z Al. 400-lecia, lat 73
2 XII 2012 - †  Robert Różański z ul. Moniuszki, lat 35
6 XII 2012 - †  Marianna Łyda z ul. Różnówka Stawy, lat 84
10 XII 2012 - †  Anna Sitarczyk z ul. Leśnej, lat 63
14 XII 2012 - †  Stanisława Ożga z ul. Lubelskiej, lat 93
27 XII 2012 - †  Helena Borowiec z ul. Cichej, lat 98
31 XII 2012 - † Władysław Koszałka z Pl. Wolności, lat 67

 

2013 rok

 

2 I 2013 - †  Alina Hahn z Siemianowic Śl., lat 49
3 I 2013 - †  Wanda Elżbieta Zborowska-Sowa z Pstrągowej, lat 65
7 I 2013 - †  Wiktor Grum z Pl. Wolności, lat 64
7 I 2013 - †  Józef Golik z Al. Młodości, lat 74
9 I 2013 - †  Stanisława Szymanik z Pl. Wolności, lat 74
9 I 2013 - †  Mirosław Jan Silezin z ul. Godewskiego, lat 46
17 I 2013 - †  Jerzy Szpakowski z ul. Widok, lat 56
27 I 2013 - †  Zbigniew Wójcik z Różnówki Stawy, lat 64
31 I 2013 - †  Jerzy Marian Dołomisiewicz z ul. Kochanowskiego, lat 59
2 II 2013 - †  Władysław Bolesław Rak z Pl. Wolności, lat 74
3 II 2013 - †  Antonina Domańska z ul. Romanowskiego, lat 79
23 II 2013 - †  Janina Brutkowska z ul. Drogi Straceń, lat 85
26 II 2013 - † Anna Węgrzyn z ul. Zamojskiej,  lat 82
2 III 2013 - †  Marianna Wujec z ul. Sitarskiej, lat 79
7 III 2013 - †  Jerzy Kiesz z Rap Dylańskich, lat 64
22 III 2013 - †  Stanisław Kukiełka z ul. Moniuszki, lat 81
26 III 2013 - †  Zenon Wolanin z ul. Cegielnianej, lat 58
27 III 2013 - †  Eugenia Nowińska z ul. Kościuszki, lat 87
7 IV - † Janina Myszak z ul. Widok, lat 87
12 IV - † Jan Rapa z ul. Bagiennej, lat 61
17 IV - † Roman Szwed z ul. Moniuszki, lat 81
24 IV - † Maria Danuta Kitowska z ul. Piłsudskiego 85
3 V - † Franciszek Jamroz z ul. Piłsudskiego, lat 77
4 V - † Robert Marek Kuliński z ul. Borowej, lat 54
6 V - † Zdzisław Gałka z ul. Różnówki Stawy, lat 66
15 V - † Marian Zabłotny z ul. Szewskiej, lat 53
18 V - † Marian Bolesław Biliński z ul. Harcerskiej, lat 71
25 V - † Elżbieta Barbara Łukaszczyk z ul. Cegielnianej, lat 60
29 V - † Czesława Kruczewska z Al. 400-lecia, lat 76
29 V - † Stanisława Dec z Pl. Wolności, lat 59
2 VI - † Janusz Franciszek Banach z ul. Targowej, lat 59
5 VI - † Maria Jednacz z Pl. Wolności, lat 89
12 VI - † Julian Henryk Cieplechowicz z Pl. Wolności, lat 82
23 VI - † Aneta Blacha z ul. Bagiennej, lat 37
24 VI - † Bolesław Mikulski z ul. Narutowicza, lat 78
24 VI - † Jan Skura z Wolanin, lat 91
14 VII - † Stanisław Skiba z Kajetanówki, lat 84
16 VII - † Roman Sobaszek z Ignatówki, lat 80
19 VII - † Andrzej Solak z ul. Łubiarskiej, lat 60
20 VII - † Jerzy Szczepański z ul. Nadstawnej, lat 67
23 VII - † Stanisław Maciocha z ul. Cegielnianej, lat 75
25 VII - † Czesława Żerebiec z Woli Małej, lat  65
27 VII - † Maria Krawczyk z Pl. Wolności, lat 73
29 VII † Jarosław Leopold Granda z ul. Lubelskiej, lat 54
31 VII † Grzegorz Zygmunt z ul. Harcerskiej, lat 33
1 VIII † Jan Brodziak z ul. Janowskiej, lat 83
8 VIII † Eugeniusz Chudy z ul. Droga Straceń, lat 80
8 IX † Wiktor Bogdan Grabias z ul. Widok, lat 46
9 IX † Stefania Lizut z ul. Przemysłowej, lat 86
16 IX † Ignacy Władysław Osuch z Woli Małej, lat 68
29 IX † Zygmunt Jaśkowiec z ul. Kochanowskiego, lat 78
6 X † Leokadia Bździuch z ul. Prusa, lat 80
7 X † Tadeusz Bździuch z ul. Prusa, lat 83
8 X † Alina Łyp z ul. Leśnej, lat 63
16 X † Krystyna Katarzyna Branewska, z ul. Północnej, lat 61
17 X † Józef Koszarny z ul. Armii Kraków, lat 62
19 X † Waldemar Julian Łysikowski z ul. Długiej, lat 79
22 X † Aleksander Stanisław Proc z ul. Sitarskiej, lat 47
19 X † Czesława Emilia Palikot z ul. Zarzecznej, lat 75
25 X † Irena Wyrostek z ul. Godebskiego, lat 79
31 X † Tomasz Tadeusz Rozwadowski z ul. Zamojskiej, lat 63
6 XI † Kazimiera Krystyna Pukało z ul. Zamojskiej, lat 86
10 XI † Czesława Idzik z ul. Okulickiego, lat 93
15 XI † Stefania Laszko z ul. Bagiennej, lat 82
17 XI † Elżbieta Irena Stadnicka z ul. Zamojskiej, lat 80
18 XI † Anna Ostolska z ul. Zwierzynieckiej, lat 67
24 XI † Lucyna Seweryna Flis z ul. Szewskiej, lat 70
2 XII † Krystyna Łukasik z ul. Narutowicza, lat 60
8 XII † Eugeniusz Bieńko z ul. Akacjowej, lat 76
13 XII † Władysław Franciszek Kaczor z ul. Moniuszki, lat 56
21 XII † Krystyna Aniela Łukasik z ul. Monte Casino, lat 73
29 XII † Wiesława Stanisława Zabłotna z ul. Borowej, lat 72

2014 rok

4 I † Jan Kazimierz Kuczma z ul. Długiej, lat 64
7 I † Czesława Zdziobło z ul. Zamojskiej, lat 78
7 I † Stanisław Obszyński z ul. Radzięckiej, lat 83
8 I † Henryka Polowa z Pl. Wolności, lat 60
25 I † Konstanty Marian Bagieński z Pl. Wolności, lat 83
29 I † Jerzy Stefan Niewczas z ul. Moniuszki, lat 61
31 I † Andrzej Mielnik z Al. 400-lecia, lat 34
9 II † Marek Marian Cybulski z ul. Bojarskiej, lat 65
16 II † Władysław Jerzy Wolski z Pl. Wolności, lat 53
23 II † Stanisław Kukiełka z ul. Widok, lat 70
24 II † Katarzyna Luchowska z Woli Dużej, lat 86
7 III † Janina Mazurek z ul. Sitarskiej, lat 85
8 III † Jan Wasilewski z ul. Zamojskiej, lat 57
9 III † Janina Skorupa z ul. Zamojskiej, lat 90
18 III † Marian Kłodnicki z ul. Pogodnej, lat 62
19 III † Stanisław Wolanin, lat 65
21 III † Jan Szponar z ul. Żabiej, lat 72

 

 

 

KALENDARZ

Piątek
6
grudnia


Wspomnienie św. Mikołaja, biskupa


15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

Festiwal SOLI DEO

KATOLICKIE PRZEDSZKOLE

ZGROMADZENIE SIÓSTR SERAFITEK

Z GALERII

Najnowsze intencje

Matko Boża proszę cię o zdrowie i pomyślne zaliczenie egzaminu końcowego i lepszą prace i potrzebne łaski i rozwiązanie węzła samotności.

Gorąco proszę o pozytywne zakończenie sprawy zawodowej.

Matko Najświętsza proszę o łaskę uzdrowienia z wszelkich chorób,oraz o znalezienie dobrej pracy.

Wszystkie intencje

Kościół WNMP w 3D

Kalendarium Parafialne

3 XII 1717 r. – Pierwszy proboszcz parafii w Biłgoraju - ks. Jan Mroczkowski.

28 XI 1982 r. dokonano poświęcenia nowo wybudowanej kaplicy Chrystusa Króla i sali katechetycznej na osiedlu Różnówka. Kaplica wybudowana dzięki ogromnemu wkładowi ks. Edmunda Markiewicza należała do naszej parafii przez okres 9 lat i jest małym kościołem pw. Chrystusa Króla.

Dzieje Parafii

Biłgoraj i okolice na fotografii

Klub Strzelecki i Klub Kolekcjonerski Victoria - Biłgoraj