ACIES - Uroczystość apostolatu Legionu Maryi

Kliknij by powiększyć

ACIES to największa, coroczna uroczystość Legionu Maryi, podczas której wszyscy członkowie apostolatu ponawiają swoje zawierzenie Maryi, Królowej Legionu poprzez indywidualne wypowiedzenie słów: „Jestem całkowicie Twój, moja Królowo, moja Matko i wszystko co posiadam jest Twoje”.

W tym roku, w sobotę 27 kwietnia 2019 r. uroczystość ta odbyła się w naszej parafii. Przybyły na nią prezydia: Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask z parafii Chrystusa Króla w Biłgoraju, Matki Bożej Wniebowziętej oraz Matki Bożej Królowej Pokoju z naszej parafii, Niepokalanego Serca Maryi oraz Matki Bożej Różańcowej z parafii Św. Jana Pawła II w Biłgoraju, Matki Bożej Królowej Rodzin z Trzęsin, Matki Bożej Gorajskiej z Goraja, Matki Bożej Szkaplerznej z Frampola, Matki Bożej Wspomożenia Wiernych z Radzięcina, Matki Bożej Królowej Męczenników z Dąbrowicy, Matki Bożej Łaskawej z Gromady, Matki Bożej Bolesnej z Korytkowa Dużego, Matki Bożej Królowej Polski z Bukowej. Obecni byli także goście z Hedwiżyna i członkowie wspomagający Legion.

Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy różańcowej, którą poprowadził ks. Józef Bednarski, proboszcz parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Dąbrowicy.

Przy Vexillum Legionu Maryi, najpierw kierownicy duchowi prezydiów, a następnie wszyscy Legioniści, odnowili swoje przyrzeczenie legionowe. Przedstawiciele poszczególnych prezydiów dwójkami podchodzili do Vexillum, kładli rękę na wizerunku Matki Bożej Niepokalanie Poczętej i wypowiadali słowa osobistego aktu poświecenia: „Jestem całkowicie Twój, moja Królowo, moja Matko i wszystko co posiadam jest Twoje”. W prostych słowach, wypowiadanych z wiarą, widać było powagę, ufność pokładaną w Matce Bożej oraz chęć gorliwego wypełnienia podjętych zobowiązań.

Vexillum Legionu Maryi  jest wzorowane na znaku legionu rzymskiego. Na miejscu orła, który wieńczył signum jest Gołębica – symbol Ducha Świętego. Poniżej umieszczony jest napis Legio Mariae (Legion Maryi), wizerunek Maryi Niepokalanie Poczętej i kula, która ma odwzorowywać glob ziemski. Całość wyraża myśl, że Duch Święty ma zdobyć świat przez Maryję i Jej dzieci.

Po odczytaniu „Syntezy Maryjnej” przez ks. Tadeusza Bastrzyka, proboszcza parafii pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Goraju rozpoczęła się najważniejsza część sobotniego spotkania, czyli uroczysta Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył ks. dziekan Jerzy Kołtun, opiekun Prezydium Matki Bożej Wniebowziętej z naszej parafii.

Gromadzimy się na pięknej uroczystości nazwanej Acies, by podczas Eucharystii i modlitw legionowych pokazać swoją jedność i to, że Legion to rzeczywiście zwarte Boże szeregi, które w imię Najświętszej Maryi Panny, Patronki Legionu, gromadzą się aby służyć Panu Bogu i drugiemu człowiekowi – mówił się do zgromadzonych w kościele Legionistów i Legionistek na początku homilii ks. Jerzy Kołtun.

Nawiązując do odczytanej dzisiaj Ewangelii o Zwiastowaniu, zwracał szczególną uwagę na Maryję, która trwając przy Jezusie, dochodziła do pełni swojego człowieczeństwa: Jesteśmy przekonani, że Bóg jest z nami, że rodzi to określony styl życia, nazywany „pełnią łaski”. Maryja, właśnie w takim stanie żyje. Wspólnota Legionu Maryi ma być czymś szczególnym, niepowtarzalnym, czymś, co Panu Bogu ma się podobać. Niech życie każdego Legionisty będzie na wzór słów, które wypowiada Maryja „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa”.

Członkowie Legionu Maryi zadbali o uroczystą oprawę Mszy świętej –czytanie, psalm i modlitwę wiernych oraz komentarze i ofiarowanie darów.

W tym roku Kuria Legionu Maryi pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy ofiarowała także Dar Duchowy, na który składają się:

Aktem jednoczącym wszystkich była wspólna Komunia św., która umocniła duchowo Legionistów.

Spotkanie zakończyła wspólna agapa w Szkole Podstawowej nr 1 przebiegająca w radosnej, miłej i prawdziwie rodzinnej atmosferze, podczas której Legioniści mieli możliwość wymiany poglądów, doświadczeń, a także nawiązania nowych znajomości. Czas, który razem spędzili, był dla nich czasem błogosławionym o czym mogą świadczyć słowa jednej z uczestniczek sobotniej uroczystości: Jak dobrze, że w Biłgoraju istnieje Legion Maryi. Dzięki Ci, Boże za wspaniałych kapłanów, naszych kierowników duchowych, oddanych całym sercem pracy duszpasterskiej i legionowej. Ileż łask Bożych spływa na nas z podejmowania zadań legionowych, ileż radości i satysfakcji przeżywamy jako żołnierze i obrońcy Maryi.

Legion Maryi jest ruchem apostolskim, który swoją nazwę zaczerpnął od legionów rzymskich, gdyż ma być – tak jak one – armią Maryi, której sukcesy będą zależały od niezłomnego ducha Legionistów. Legion ma pomagać Maryi w doprowadzeniu wszystkich dusz do Chrystusa, ma być armią, która zdobywa świat dla Chrystusa przez Maryję. Każdy Legionista poprzez modlitwę i działanie, naśladując życie Maryi, wypełnia przyrzeczenia złożone Bogu podczas chrztu świętego. Aby innych uświęcać, trzeba się samemu uświęcić, dlatego Legion Maryi to nie tylko przynależność do organizacji kościelnej, to także styl życia. Stąd coroczna uroczystość ACIES (twierdza), podczas której Legioniści ponawiają swoje oddanie Matce Maryi, zawierzając Jej całkowicie siebie i wszystko co posiadają.

Z racji święta, wszystkim Legionistom życzymy obfitości łask Bożych, opieki Matki Bożej i  patronów, aby odważnie i bez zniechęcenia szli za Jezusem wspierani orędownictwem Maryi, która pokazuje, że moc Boga może nieustannie zwyciężać w człowieku.

GALERIA ZDJĘĆ


Autor: Ewa M.
27.04.2019 23:36


KALENDARZ

Piątek
1
lipca15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

Festiwal SOLI DEO

KATOLICKIE PRZEDSZKOLE

ZGROMADZENIE SIÓSTR SERAFITEK

Z GALERII

Najnowsze intencje

Matko Boża Nieustającej Pomocy prosimy Cię o dar potomstwa dla nas.

Za wstawiennictwem Matki Najświętszej proszę Pana Jezusa o zdrowie, miłosierdzie nad grzechami, szczęśliwą podróż, opiekę od zła i błogosławieństwo w całym życiu dla całej rodziny Jana.

Matko Boza Ciebie prosimy ratuj rodzine,ratuj nas przed epidemia .O uzdrowienie,zbawienie Mikolaja,Tomasza,Ani.Za rodzenstwo Ewe,Bogdana ,rodzine,za Ele ,dzieci.O przeblaganie,wynagrodzenie za grzechy Ani,Tomasza,Mikolaja ,Ele,za dzieci Mariole,rodzine.Za wszystkie grzechy popelnione w tych rodzinach .Za zmarlych rodzicow,przodkow z tych rodzin o Niebo .O zbawienie grzesznikow.Za dusze w czyscu cierpiace,za sp Pawla Kowalczyk.,za Sp Abp Henryka Hoser

Wszystkie intencje

Kalendarium Parafialne

    W lipcu 1955 r. dzięki staraniom ks. Jana Kosiora (proboszcza parafii WNMP) i parafian zamówiono i zamontowano wielki ołtarz wewnątrz świątyni. Ołtarz ten jest kopią spalonego ołtarza podczas II wojny światowej.

Dzieje Parafii

Biłgoraj i okolice na fotografii

Klub Strzelecki i Klub Kolekcjonerski Victoria - Biłgoraj