ODNALEZIONY PRZEDWOJENNY SZTANDAR KSMŻ IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W BIŁGORAJU

      Nikt z obecnych i byłych członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży „Serce” nie przepuszczał, że przedwojenny sztandar Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej im. Królowej Jadwigi zachował się do dnia dzisiejszego. Otóż ku zaskoczeniu wielu okazało się, że sztandar ten przetrwał koszmarny okres II wojny światowej i okres komunizmu. Sztandar zachował się w bardzo dobrym stanie! Do tej pory sądzono, że sztandar ten spalił się podczas pożaru naszej świątyni w 1939 roku.

       Historia tego sztandaru związana jest ściśle z przedwojenną młodzieżą naszej parafii, która poświęcała wiele czasu na wspólne spotkania. Właściwie życie młodych ludzi wyglądało zupełnie inaczej niż dzisiaj w dobie komputerów i telefonów komórkowych. O tym mogą zaświadczyć nam starsze osoby.

      Przed wojną wielu młodych ludzi garnęło się do Kościoła, gdzie tętniło życie religijne, kulturalne i społeczne. Współczesna młodzież została zdominowana przez rożnego rodzaju programy telewizyjne, kolorowe czasopisma, gry komputerowe, MP3, komórki itp. Przez to wszystko brakuje im czasu na aktywne i twórcze spędzanie czasu.

      KSMŻ w naszej parafii  powstało z inicjatywy ówczesnego proboszcza  ks. Czesława Koziołkiewicza ok. 1925 roku. Pierwsza informacja o tym stowarzyszeniu pochodzi z 1927 roku. W 1928 r. w Biłgoraju odbył się Zjazd Delegowanych SMP Męskiej. W programie zjazdu było min.: Zbiórka przybyłych delegatów i przedstawienie raportu z działalności, nabożeństwo, defilada i zdjęcia fotograficzne, obrady w Domu Parafialnym, referat „Więcej Ducha”, dyskusja, sprawozdanie Zarządu Związku oraz na koniec Wieczornica Zjazdowa. Organizatorzy tego zjazdu zaprosili Starostę, Inspektora Szkolnego oraz przedstawicieli Sejmiku. W roku 1929 do tego stowarzyszenia należało 25 dziewcząt. Stowarzyszenie to posiadało swój własny sztandar, który był przechowywany w kościelnym skarbcu. I tam też został po latach odnaleziony.

      W 1937 r. członkowie tego stowarzyszenia byli odpowiedzialni za przygotowanie śpiewów na Kongres Eucharystyczny Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży Męskiej i Żeńskiej (Kongres odbył się w dniach 2 VII – 4 VII 1937 r.)

      Dwa lata później wybuchła II wojna światowa. Losy młodzieży w okresie okupacji niemieckiej były w wielu przypadkach tragiczne. KSMŻ zawiesił swoją działalność na czas nieokreślony. Po wojnie komuniści zakazali zrzeszania się w katolickich stowarzyszeniach, które zresztą zostały przez władzę ludową rozwiązane. Dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych, gdy Polska oswobodziła się z pod panowania totalitaryzmu komunistycznego Episkopat Polski powołał ponownie do życia Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Tym razem nie tworzono odrębnych grup dla chłopców i dziewcząt.

      Pierwsze spotkanie KSM “Serce” przy parafii Wniebowzięcia NMP odbyło się 3 IX 1992 roku. W spotkaniu tym uczestniczyło ok. 50 młodych ludzi. Grupa ta mogła zaistnieć dzięki wzmożonej pracy duszpasterskiej ks. Janusza Dudzicza, który to jeszcze w 1991 roku zaproponował kilku młodym ludziom kurs liderów KSM-u w Łęcznej o/Lublina.

     Z powodu dużej ilości członków (na spotkania przychodziło 115 osób! Był to wówczas największy oddział KSM w Polsce) liderzy wraz z opiekunem duchowym - ks. Tadeuszem Czukiem postanowili podzielić cały KSM na dwie grupy: grupę “A”, do której należały osoby młodsze i grupę “B” do której należały osoby ze starszych klas szkoły średniej. Spotkania odbywały się w każdy piątek po Mszy św. o godz. 19.00. Celem spotkań było m.in.: pogłębienie życia religijnego, rozwój własnej osobowości, szerzenie chrześcijańskich zasad etycznych, akcji charytatywnych i samopomocowych, pielęgnowanie i propagowanie chrześcijańskiej kultury oraz organizowanie wolnego czasu.

      W dniu 4 IV 2004 r. w salkach katechetycznych przy kościele Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju, odbyło się spotkanie przedstawicieli Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zamojsko -Lubaczowskiej. Głównym celem spotkania w Biłgoraju była procesja z palmami (Niedziela Palmowa) w ramach Dni Młodych, Msza św. oraz  poświęcenie  nowego sztandaru KSM z Trzęsin. W uroczystościach wzięli udział także członkowie KSM z Tarnogrodu, którzy przybyli wraz ze swoim przedwojennym sztandarem. Wówczas to jeszcze nikt się nie spodziewał, że i KSM „Serce” działające przy naszej parafii będzie mogło szczycić się przedwojennym sztandarem.

      Z pewnością odnaleziony sztandar będzie w przyszłości uczestniczył w wielu uroczystościach, w których będą brali udział członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży „Serce”.

 

Przemówienie p. Mirosława Kity (lidera KSM „Serce” w latach 1992 – 1996) z okazji przekazania Sztandaru KSMŻ z 1930 roku członkom KSM „Serce” wygłoszone w Niedzielę Palmową - 23 III 2008 r.

    Szczęść Boże!

      Kiedy zostałem poproszony o napisanie kilku zdań na temat odnalezionego sztandaru Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej im. Królowej Jadwigi poczułem dreszcz emocji. Oto dzisiaj pod opiekę młodych ludzi zostanie przekazany sztandar, na którym z jednej strony widnieje obraz Matki Bożej Częstochowskiej – Królowej Polski i napis: KRÓLOWO POLSKIEJ KORONY - MÓDL SIĘ ZA NAMI. Natomiast z drugiej strony został wyhaftowany w blasku krzyża Orzeł Polski w koronie oraz napisy: BÓG I OJCZYZNA; SPRAWNIE SŁUŻ!; SŁUŻYĆ CHCĘ; STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY POLSKIEJ ŻEŃSKIEJ im. KRÓLOWEJ JADWIGI W BIŁGORAJU; 29 II 1930 ROK.

      Zachowały się do naszych czasów liczne zdjęcia z lat międzywojennych, na których można zobaczyć z jaką dumą biłgorajskie dziewczęta ten sztandar nosiły. Sztandar ten jest świadkiem wielu ważnych uroczystości, w trakcie których członkinie tego stowarzyszenia uczestniczyły. Były to wydarzenia związane z głównymi świętami kościelnymi, regionalnymi zjazdami tego stowarzyszenia czy Kongresami Eucharystycznymi.    

      KSMŻ w naszej parafii  powstało z inicjatywy ówczesnego proboszcza  ks. Czesława Koziołkiewicza ok. 1925 roku. Wiemy na pewno, że w roku 1930 do tego stowarzyszenia należało 25 dziewcząt.

      Sztandar, był przechowywany w kościelnym skarbcu i tam też po latach został odnaleziony. Przetrwał pożar naszej świątyni w 1939 roku, okres II wojny światowej oraz okres komunizmu, w którym władze ludowe rozwiązały wszelkie stowarzyszenia katolickie. Sztandar został odnaleziony dopiero teraz w wolnej Polsce! Myślę, że opatrzność Boża chce, aby współczesna młodzież przejęła ten sztandar jako pewne dziedzictwo i wzór po pokoleniu, które ufając Bogu już zakończyło ziemską pielgrzymkę.

   Myślę, że na dzisiejszą młodzież czyha wiele niebezpieczeństw w postaci haseł rzekomo określających prawdziwą wolność i tolerancję. Zanika miłość do Ojczyzny. Dla wielu staje się ważniejsze „Mieć niż być”. Dlatego hasła na sztandarze przypominać będą również i współczesnej młodzieży, że najważniejszymi wartościami w życiu są: BÓG i OJCZYZNA!

      W imieniu pokolenia KSM-owiczów lat trzydziestych oraz pokolenia lat dziewięćdziesiątych, którego jestem reprezentantem, przekazuję ten Sztandar Wam, młodzi członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży „SERCE”. Noście go dumnie z podniesioną głową! Niech św. Jadwiga  Królowa wyprosi wam łaskę wytrwania w dobrych postanowieniach, a w razie potrzeby siłę i gotowość do obrony Wiary naszych przodków i Ojczyzny.

                                            Szczęść Boże! 


Autor: Mirosław Kita
2010-05-09


KALENDARZ

Sobota
2
grudnia15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

TRANSMISJA MSZY ŚWIĘTEJ

KATOLICKIE PRZEDSZKOLE

ZGROMADZENIE SIÓSTR SERAFITEK

Z GALERII

Najnowsze intencje

Matko Boża Nieustającej Pomocy prosimy Cię o dar potomstwa dla nas.

Za wstawiennictwem Matki Najświętszej proszę Pana Jezusa o zdrowie, miłosierdzie nad grzechami, szczęśliwą podróż, opiekę od zła i błogosławieństwo w całym życiu dla całej rodziny Jana.

Matko Boza Ciebie prosimy ratuj rodzine,ratuj nas przed epidemia .O uzdrowienie,zbawienie Mikolaja,Tomasza,Ani.Za rodzenstwo Ewe,Bogdana ,rodzine,za Ele ,dzieci.O przeblaganie,wynagrodzenie za grzechy Ani,Tomasza,Mikolaja ,Ele,za dzieci Mariole,rodzine.Za wszystkie grzechy popelnione w tych rodzinach .Za zmarlych rodzicow,przodkow z tych rodzin o Niebo .O zbawienie grzesznikow.Za dusze w czyscu cierpiace,za sp Pawla Kowalczyk.,za Sp Abp Henryka Hoser

Wszystkie intencje

Kalendarium Parafialne

3 XII 1717 r. – Pierwszy proboszcz parafii w Biłgoraju - ks. Jan Mroczkowski.

28 XI 1982 r. dokonano poświęcenia nowo wybudowanej kaplicy Chrystusa Króla i sali katechetycznej na osiedlu Różnówka. Kaplica wybudowana dzięki ogromnemu wkładowi ks. Edmunda Markiewicza należała do naszej parafii przez okres 9 lat i jest małym kościołem pw. Chrystusa Króla.

Dzieje Parafii

Biłgoraj i okolice na fotografii

Festiwal SOLI DEO

Klub Strzelecki i Klub Kolekcjonerski Victoria - Biłgoraj