WYWIAD Z O. SYWESTREM SKIRLIŃSKIM - BERNARDYNEM, GWARDIANEM

 

Rozmawia: Monika Kita

Red. Proszę opowiedzieć nam o Zakonie OO. Bernardynów, a także o tym dlaczego ojciec zdecydował się wstąpić do tego właśnie zakonu?

O. Sylwester: Bernardyni to jedna z pięciu polskich Prowincji Zakonu Braci Mniejszych tzw. Obserwantów założonego przez św. Franciszka z Asyżu. Od początku istnienia Zakonu zaczęły wykształcać się dwie sprzeczne tendencje, u których podłoża leżało odmienne zapatrywanie się na trudną sprawę przestrzegania ubóstwa franciszkańskiego. Spory te spowodowały podział zakonu na 3 wielkie gałęzie (w kolejności): Braci Mniejszych Konwentualnych (OFM Conv.) i bardziej radykalną  Braci Mniejszych Obserwantów (OFM) i później najbardziej radykalną Braci Mniejszych Kapucynów (OFM Cap.). Bernardyni należą do drugiej z nich tj. Braci Mniejszych Obserwantów.  Ojcowie i Bracia Bernardyni, jako duchowi synowie św. Franciszka z Asyżu, wzorem swego założyciela żyją ślubami ewangelicznego ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Służą Bogu i bliźnim przez modlitwę i posługę apostolską w kraju i na misjach, w duszpasterstwie, w katechezie, poprzez głoszenie rekolekcji i misji parafialnych, posługę ubogim, obsługę duszpasterską wielu Sanktuariów.

 Moja decyzja o wstąpieniu do zakonu dojrzewała przez kilka lat. Powodem tego, że wybrałem ten zakon, a nie inny było to iż z mojej rodzinnej parafii pochodzi dwóch starszych ode mnie ojców bernardynów. Wywodzę się z Małopolski z powiatu limanowskiego. Po święceniach od 1994 roku pracowałem w Zakopanem, później od roku 1999, przez dwa lata, w Sanktuarium św. Jana z Dukli w Dukli. Następnie od 2001 r. w Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie. W 2005 r. trafiłem do Sanktuarium w Radecznicy i jestem tam szósty rok. To miejsce bardzo mi się podoba. Są to piękne strony.

Red. Obecnie pracuje ojciec w Radecznicy w Sanktuarium Świętego Antoniego Padewskiego, czym na co dzień ojcowie się zajmują?

O. Sylwester: Sanktuarium w Radecznicy bierze swój początek od dnia 8 maja 1664 roku, kiedy to objawił się miejscowemu człowiekowi -  Szymonowi Tkaczowi, św. Antoni Padewski. Święty Antoni zapragnął żeby na tym miejscu wybudować miejsce kultu Bożego, gdzie on w sposób szczególny będzie rozdawał łaski, ludziom, którzy będą nawiedzać to miejsce. U stóp góry, przy źródłach wodnych objawienia się powtórzyły. Tradycja podaje, że św. Antoni błogosławił wodę, dzięki której wierni dostąpili wielu uzdrowień. Zadaniem Szymona było przekonać odpowiednie władze kościelne i zacniejszych mieszkańców okolic o autentyczności objawień, a także skłonić do wypełnienia pragnień Świętego.

     Jeśli chodzi o naszą pracę to między innymi służymy pielgrzymom, którzy przybywają do Radecznicy, a także prowadzimy duszpasterstwo parafialne: mamy kościół na miejscu oraz dwa kościoły dojazdowe w Chłopkowie i Podlesiu. Uczymy także w szkole podstawowej i gimnazjum w Radecznicy i w Latyczynie.

Red. Jaki był główny temat nauk rekolekcyjnych głoszonych w naszej parafii?

O. Sylwester: Mottem rekolekcji było hasło obecnego roku duszpasterskiego: „W komunii z Bogiem”. Chociaż nie mówiłem o nim wprost podczas nauk, to w nawiązaniu do tego hasła starałem się przygotować konferencje.

Red. Jak ojciec czuł się w Biłgoraju, podczas kilkudniowego pobytu w naszej parafii?
O. Sylwester: Zauważyłem przez tych kilka dni, że duszpasterstwo w parafii Wniebowzięcia NMP jest bardzo dobrze zorganizowane, dzieci są rozśpiewane, kapłani są bardzo zaangażowani w pracę duszpasterską. Zostałem bardzo mile przyjęty przez księdza Prałata Józefa oraz pozostałych księży. Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony pewnym zdarzeniem, które miało miejsce w niedzielę rano, gdy wszyscy kapłani odśnieżali teren przy plebani, żeby ludzie mieli gdzie postawić samochody. Uważam to za piękne świadectwo, że zechcieli wstać o czwartej rano i odśnieżali plac po burzy śnieżnej. Także parafianie są bardzo mili, życzliwi, pięknie się modlą, licznie uczestniczą w rekolekcjach. Czułem się naprawdę bardzo dobrze.

Red. Dziękujemy za rozmowę. W imieniu całej Redakcji gazetki parafialnej i czytelników pragniemy złożyć Ojcu najserdeczniejsze życzenia na zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Życzymy dużo zdrowia, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Przenajświętszej w życiu wspólnotowym i osobistym. Szczęść Boże.

O. Sylwester: Serdecznie dziękuję i na zakończenie chciałbym  zaprosić wszystkich parafian parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Biłgoraju do nawiedzenia Sanktuarium św. Antoniego w Radecznicy.  Jest to piękne miejsce, zachęcające do modlitwy, medytacji, refleksji. Główne uroczystości odpustowe, na które przybywają pielgrzymi, odbywają się 13 czerwca w dzień  św. Antoniego z Padwy. Uważam, że każdy, kto jeszcze nie był w naszym Sanktuarium powinien tu koniecznie przyjechać.


Autor: Monika Kita
2010-12-18


KALENDARZ

Poniedziałek
24
czerwca


Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela


15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

TRANSMISJA MSZY ŚWIĘTEJ

KATOLICKIE PRZEDSZKOLE

ZGROMADZENIE SIÓSTR SERAFITEK

Z GALERII

Najnowsze intencje

Matko Boża Nieustającej Pomocy prosimy Cię o dar potomstwa dla nas.

Za wstawiennictwem Matki Najświętszej proszę Pana Jezusa o zdrowie, miłosierdzie nad grzechami, szczęśliwą podróż, opiekę od zła i błogosławieństwo w całym życiu dla całej rodziny Jana.

Matko Boza Ciebie prosimy ratuj rodzine,ratuj nas przed epidemia .O uzdrowienie,zbawienie Mikolaja,Tomasza,Ani.Za rodzenstwo Ewe,Bogdana ,rodzine,za Ele ,dzieci.O przeblaganie,wynagrodzenie za grzechy Ani,Tomasza,Mikolaja ,Ele,za dzieci Mariole,rodzine.Za wszystkie grzechy popelnione w tych rodzinach .Za zmarlych rodzicow,przodkow z tych rodzin o Niebo .O zbawienie grzesznikow.Za dusze w czyscu cierpiace,za sp Pawla Kowalczyk.,za Sp Abp Henryka Hoser

Wszystkie intencje

Kalendarium Parafialne

     6 VI 1778 r. kościół p.w. Wniebowzięcia NMP został konsekrowany przez sufragana chełmskiego biskupa Melchiora Kochnowskiego. Kościół otrzymał tytuł Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

    16 VI 1940 r. w ramach szerokiej Akcji AB w Biłgoraju zostało aresztowanych przez gestapo wiele znanych osób w tym ks. Jan Samolej i ks. Czesław Koziołkiewicz – ówczesny proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju. Aresztowanych osadzono na Rotundzie Zamojskiej, a następnie poprzez Zamek Lubelski wywieziono ich do obozów koncentracyjnych. Jednak w krótkim czasie zwolniono ks. Czesława Koziołkiewicza. ks. Józef Chmielewski – młody wikary postanawia zamienić się z ks. Czesławem Koziołkiewiczem i w tym celu sam zgłasza się do gestapo. Zostaje aresztowany przez Niemców 19 VI 1940 r. i wywieziony na Zamek Lubelski. Nie wiemy jak wyglądała sama zamiana, jednak stało się faktem, że ks. Józef Chmielewski zostaje a ks. Czesław Koziołkiewicz jest uwolniony. Było to z pewnością niezwykłe wydarzenie. O fakcie tym dzisiaj się już nie pamięta.

     13 VI 1991 r. w Hedwiżynie została erygowana nowa parafia pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej w wyniku, czego od parafii WNMP odłączone zostały wioski: Hedwiżyn ( kaplica), Ignatówka, Dyle, Kajetanówka oraz część wsi Wola Dużą.

Dzieje Parafii

Biłgoraj i okolice na fotografii

Festiwal SOLI DEO

Klub Strzelecki i Klub Kolekcjonerski Victoria - Biłgoraj