WYWIAD Z O. SYWESTREM SKIRLIŃSKIM - BERNARDYNEM, GWARDIANEM

 

Rozmawia: Monika Kita

Red. Proszę opowiedzieć nam o Zakonie OO. Bernardynów, a także o tym dlaczego ojciec zdecydował się wstąpić do tego właśnie zakonu?

O. Sylwester: Bernardyni to jedna z pięciu polskich Prowincji Zakonu Braci Mniejszych tzw. Obserwantów założonego przez św. Franciszka z Asyżu. Od początku istnienia Zakonu zaczęły wykształcać się dwie sprzeczne tendencje, u których podłoża leżało odmienne zapatrywanie się na trudną sprawę przestrzegania ubóstwa franciszkańskiego. Spory te spowodowały podział zakonu na 3 wielkie gałęzie (w kolejności): Braci Mniejszych Konwentualnych (OFM Conv.) i bardziej radykalną  Braci Mniejszych Obserwantów (OFM) i później najbardziej radykalną Braci Mniejszych Kapucynów (OFM Cap.). Bernardyni należą do drugiej z nich tj. Braci Mniejszych Obserwantów.  Ojcowie i Bracia Bernardyni, jako duchowi synowie św. Franciszka z Asyżu, wzorem swego założyciela żyją ślubami ewangelicznego ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Służą Bogu i bliźnim przez modlitwę i posługę apostolską w kraju i na misjach, w duszpasterstwie, w katechezie, poprzez głoszenie rekolekcji i misji parafialnych, posługę ubogim, obsługę duszpasterską wielu Sanktuariów.

 Moja decyzja o wstąpieniu do zakonu dojrzewała przez kilka lat. Powodem tego, że wybrałem ten zakon, a nie inny było to iż z mojej rodzinnej parafii pochodzi dwóch starszych ode mnie ojców bernardynów. Wywodzę się z Małopolski z powiatu limanowskiego. Po święceniach od 1994 roku pracowałem w Zakopanem, później od roku 1999, przez dwa lata, w Sanktuarium św. Jana z Dukli w Dukli. Następnie od 2001 r. w Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie. W 2005 r. trafiłem do Sanktuarium w Radecznicy i jestem tam szósty rok. To miejsce bardzo mi się podoba. Są to piękne strony.

Red. Obecnie pracuje ojciec w Radecznicy w Sanktuarium Świętego Antoniego Padewskiego, czym na co dzień ojcowie się zajmują?

O. Sylwester: Sanktuarium w Radecznicy bierze swój początek od dnia 8 maja 1664 roku, kiedy to objawił się miejscowemu człowiekowi -  Szymonowi Tkaczowi, św. Antoni Padewski. Święty Antoni zapragnął żeby na tym miejscu wybudować miejsce kultu Bożego, gdzie on w sposób szczególny będzie rozdawał łaski, ludziom, którzy będą nawiedzać to miejsce. U stóp góry, przy źródłach wodnych objawienia się powtórzyły. Tradycja podaje, że św. Antoni błogosławił wodę, dzięki której wierni dostąpili wielu uzdrowień. Zadaniem Szymona było przekonać odpowiednie władze kościelne i zacniejszych mieszkańców okolic o autentyczności objawień, a także skłonić do wypełnienia pragnień Świętego.

     Jeśli chodzi o naszą pracę to między innymi służymy pielgrzymom, którzy przybywają do Radecznicy, a także prowadzimy duszpasterstwo parafialne: mamy kościół na miejscu oraz dwa kościoły dojazdowe w Chłopkowie i Podlesiu. Uczymy także w szkole podstawowej i gimnazjum w Radecznicy i w Latyczynie.

Red. Jaki był główny temat nauk rekolekcyjnych głoszonych w naszej parafii?

O. Sylwester: Mottem rekolekcji było hasło obecnego roku duszpasterskiego: „W komunii z Bogiem”. Chociaż nie mówiłem o nim wprost podczas nauk, to w nawiązaniu do tego hasła starałem się przygotować konferencje.

Red. Jak ojciec czuł się w Biłgoraju, podczas kilkudniowego pobytu w naszej parafii?
O. Sylwester: Zauważyłem przez tych kilka dni, że duszpasterstwo w parafii Wniebowzięcia NMP jest bardzo dobrze zorganizowane, dzieci są rozśpiewane, kapłani są bardzo zaangażowani w pracę duszpasterską. Zostałem bardzo mile przyjęty przez księdza Prałata Józefa oraz pozostałych księży. Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony pewnym zdarzeniem, które miało miejsce w niedzielę rano, gdy wszyscy kapłani odśnieżali teren przy plebani, żeby ludzie mieli gdzie postawić samochody. Uważam to za piękne świadectwo, że zechcieli wstać o czwartej rano i odśnieżali plac po burzy śnieżnej. Także parafianie są bardzo mili, życzliwi, pięknie się modlą, licznie uczestniczą w rekolekcjach. Czułem się naprawdę bardzo dobrze.

Red. Dziękujemy za rozmowę. W imieniu całej Redakcji gazetki parafialnej i czytelników pragniemy złożyć Ojcu najserdeczniejsze życzenia na zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Życzymy dużo zdrowia, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Przenajświętszej w życiu wspólnotowym i osobistym. Szczęść Boże.

O. Sylwester: Serdecznie dziękuję i na zakończenie chciałbym  zaprosić wszystkich parafian parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Biłgoraju do nawiedzenia Sanktuarium św. Antoniego w Radecznicy.  Jest to piękne miejsce, zachęcające do modlitwy, medytacji, refleksji. Główne uroczystości odpustowe, na które przybywają pielgrzymi, odbywają się 13 czerwca w dzień  św. Antoniego z Padwy. Uważam, że każdy, kto jeszcze nie był w naszym Sanktuarium powinien tu koniecznie przyjechać.


Autor: Monika Kita
2010-12-18


KALENDARZ

Czwartek
29
lipca


Wspomnienie św. Marty


15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

Festiwal SOLI DEO

KATOLICKIE PRZEDSZKOLE

ZGROMADZENIE SIÓSTR SERAFITEK

Z GALERII

Najnowsze intencje

Maryjo Pompejańska proszę spraw, aby między Kamilla a Krzysztofem narodziła się znajomość, przyjaźń i miłości. Obdarz ich darem macierzyńtwa i ojcostwa.

Maryjo Pompejańska proszę spraw, aby między Kamilla a Krzysztofem narodziła się znajomość, przyjaźń i miłość.

Panie Jezu proszę za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny o zdrowie, przebaczenie grzechów, szczęśliwą podróż, dary Ducha Świętego i obfite błogosławieństwo w każdej sprawie dla Nataszy, Michała, Martyny, Ireny, Teresy, Andrzeja i Jana. Amen

Wszystkie intencje

Kalendarium Parafialne

    W lipcu 1955 r. dzięki staraniom ks. Jana Kosiora (proboszcza parafii WNMP) i parafian zamówiono i zamontowano wielki ołtarz wewnątrz świątyni. Ołtarz ten jest kopią spalonego ołtarza podczas II wojny światowej.

Dzieje Parafii

Biłgoraj i okolice na fotografii

Klub Strzelecki i Klub Kolekcjonerski Victoria - Biłgoraj