Kapliczki i krzyże przydrożne – dawniej na terenie naszej parafii.

Kapliczki, figury i krzyże przydrożne zawsze były integralną częścią krajobrazu Biłgoraja i okolic. Były stawiane  w wyniku głębokiej wiary ludu zamieszkującego dane okolice. Stawiano krzyże trójramienne podczas różnych nieszczęść i epidemii, błagając Boga o miłosierdzie dla całej okolicy. Niektóre zaś krzyże czy figury przydrożne stawiane były jako dziękczynienie za otrzymywane łaski i prośbę o dalsze błogosławieństwo. Słyszałem bardzo często o wielu cudownych wydarzeniach, które miały miejsce właśnie przy krzyżach, figurach z Panem Jezusem Frasobliwym czy wizerunkiem Matki Bożej. Pewna kobieta w chwili niebezpieczeństwa grożącego jej od strony niemieckich żołnierzy (w okresie II wojny światowej), schroniła się w pewnej kapliczce. W innym wypadku ktoś uprosił łaskę uzdrowienia z ciężkiej choroby, nawrócenia bliskiej osoby czy odwrócenia nieszczęścia, które nękało daną rodzinę.

     Nie ma wątpliwości, że te zewnętrzne znaki naszej wiary niosą ze sobą błogosławieństwo Boże. Dlatego warto się zastanowić czy krzyż, figura czy kapliczka jaka znajduje się na terenie naszej posesji lub w okolicy naszych domów nie wymaga stolarskich poprawek. Osoby, które pragną postawić na swojej posesji np. nową kapliczkę muszą pamiętać o pięciu ważnych rzeczach (zostały one wymienione poniżej). Dzięki temu kapliczka ta nie będzie tylko elementem ozdobnym naszej posesji ale będzie miała „moc duchową” i będzie miła Bogu. Przy remoncie niektórych starych krzyży, figur czy kapliczek należy pamiętać aby nie zamalowywać napisów (warto je przepisać i przekazać do archiwum parafialnego), używać koloru identycznego do malowania figur (kolory mają swoją wymowę np. niebieski lub biały). Nie malujemy figur według własnego uznania np. na kolor czarny. Przy wymianie spróchniałego krzyża przepisujemy wszystkie napisy jakie widniały na starym krzyżu, następnie dopisujemy datę odnowienia tego krzyża (krzyż nowy należy poświęcić). O takich przypadkach (krzyży, figur czy kapliczek przydrożnych) należy poinformować miejscowego proboszcza.                                  

Kilka rad dla osób stawiających na swych posesjach nowe kapliczki.

1.  Do budowy kapliczki używamy trwałego drewna i dobrze go zabezpieczamy (dla nas samych i naszych potomnych będzie to ważne miejsce).

2.  Sama kapliczka musi być estetyczna (nie może być kiczem konstrukcyjnym np. dach nieproporcjonalny do reszty, pstrokate kolory).

3.  Miejsce ustawienia musi byś dobrze przemyślane (nie może to być miejsce do którego mało kto zagląda lecz przeciwnie).

4.  W odpowiedniej części należy wstawić datę i nazwisko fundatora a nawet krótką modlitwę.

   

Aby kapliczka nie była tylko kolejnym elementem ozdobnym naszej posesji należy dokonać uroczystego poświęcenia podczas, które-go obecni powinni być wszyscy członkowie rodziny (warto zrobić zdjęcie z tej uroczystości i umieścić je w albumie rodzinnym). Od tego momentu miejsce to nabierze „mocy duchowej”.                      


Autor: Mirosław Kita
2010-05-05


KALENDARZ

Sobota
25
września15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

Festiwal SOLI DEO

KATOLICKIE PRZEDSZKOLE

ZGROMADZENIE SIÓSTR SERAFITEK

Z GALERII

Najnowsze intencje

Matko Boża Nieustającej Pomocy prosimy Cię o dar potomstwa dla nas.

Za wstawiennictwem Matki Najświętszej proszę Pana Jezusa o zdrowie, miłosierdzie nad grzechami, szczęśliwą podróż, opiekę od zła i błogosławieństwo w całym życiu dla całej rodziny Jana.

Matko Boza Ciebie prosimy ratuj rodzine,ratuj nas przed epidemia .O uzdrowienie,zbawienie Mikolaja,Tomasza,Ani.Za rodzenstwo Ewe,Bogdana ,rodzine,za Ele ,dzieci.O przeblaganie,wynagrodzenie za grzechy Ani,Tomasza,Mikolaja ,Ele,za dzieci Mariole,rodzine.Za wszystkie grzechy popelnione w tych rodzinach .Za zmarlych rodzicow,przodkow z tych rodzin o Niebo .O zbawienie grzesznikow.Za dusze w czyscu cierpiace,za sp Pawla Kowalczyk.,za Sp Abp Henryka Hoser

Wszystkie intencje

Kalendarium Parafialne

25 IX 1931 r. Ks. Czesław Koziołkiewicz (proboszcz parafii) organizuje pierwsze spotkanie Akcji Katolickiej w naszej parafii.11 IX 1939 r. po wybuchu II wojny światowej Biłgoraj zostaje spalony. Spaleniu uległ również kościół Wniebowzięcia NMP.

16 IX 1990 r. punkt katechetyczny w Gromadzie (Dom Jana Pawła II) został przemieniony na kościółek, w którym zaczęto odprawiać nabożeństwa. Dwa lata później kościółek ten otrzymał tytuł; „Matki Bożej Nieustającej Pomocy”.

5 IX 1993 r. I Festiwal Piosenki Religijnej SOLI DEO, który kilka lat później stał się festiwalem ogólnopolskim.30 IX 2001 r. w Biłgoraju odbyła się uroczystość Intronizacji Chrystusa Króla.

Dzieje Parafii

Biłgoraj i okolice na fotografii

Klub Strzelecki i Klub Kolekcjonerski Victoria - Biłgoraj