Serwis informacyjny

Radni Rady Powiatu w Biłgoraju podzielili się opłatkiem
oplatek_-_m
Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia radni Rady Powiatu w Biłgoraju podzielili się opłatkiem. Spotkanie odbyło się w środę, 21 grudnia, w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, tuż po obradach sesji. Była wspólna modlitwa, kolędy i życzenia.
Modlitwę poprowadził ks. dr Józef Flis proboszcz parafii pw. WNMP w Biłgoraju. Starosta Marian Tokarski złożył życzenia zebranym radym, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych starostwa oraz zaproszonym gościom.
- Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy czas w ciągu roku. Pochylamy się nad tym największym wydarzeniem w dziejach ludzkości. Jednocześnie dostrzegamy szybkie przemijanie danego nam czasu, często myślimy – jak szybko ten rok minął, i że już niedługo rozpocznie się kolejny. Mijający rok był niezwykle łaskawy dla naszego samorządu powiatowego. W tym czasie zrealizowano wiele zadań mających wpływ na poziom życia mieszkańców naszego powiatu – stwierdził starosta.
Wymienił najważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane w bieżącym roku. Wśród nich znalazło się dofinansowanie każdej ze szkół podległych powiatowi - na remonty i zakupy inwestycyjne wydatkowano ponad 2 mln 550 tys. zł. Na inwestycje i projekty realizowane w sferze opieki społecznej - prawie 3 mln zł. Na zadania drogowe wydano 13 mln 700 tys. zł. Z tego środki zewnętrzne to kwota 6,8 mln zł. Wykonano 16 km nowych nawierzchni asfaltowych, wyremontowano 40 przepustów oraz 11 mostów. Na aktywizację lokalnego rynku pracy przekazano 4 mln 792 tys. zł.
- Większości z zadań, które wyżej wymieniłem nie udałoby się wykonać bez pozyskanych funduszy zewnętrznych. Tak samo, nie udałoby się nam spłacić długu szpitala, gdyby nie środki otrzymane z budżetu państwa (umowę z ministerstwem podpisaliśmy 1 września). Zobowiązania po zlikwidowanym szpitalu wynosiły prawie 60 mln zł. Spłaciliśmy kwotę 53 mln 441 tys. zł. Do spłaty pozostaje 5 mln 600 tys. zł długu szpitalnego. Ale najważniejszym efektem tych działań jest normalne funkcjonowanie szpitala, całkowite jego oddłużenie, oraz to, że wzrasta poziom świadczonych usług, a majątek szpitalny jest nadal własnością Powiatu, i Powiat otrzymuje czynsz z dzierżawy w wysokości 125 tys. zł miesięcznie. Przerwana została spirala zadłużania Powiatu, która trwała od 2000 roku – wyjaśniał starosta.
W sumie w 2011 roku samorząd powiatowy pozyskał środki zewnętrzne w wysokości ponad 41 mln zł. Na tę kwotę złożyły się: na spłatę zobowiązań SP ZOZu - 25 mln 679 tys. zł, środki na infrastrukturę drogową – 6,8 mln zł, na aktywizację lokalnego rynku pracy – 4 mln 792 tys. zł, na opiekę społeczną, w tym na termomodernizację DPS – 2,3 mln zł, na oświatę 1,5 mln zł.
- Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy pracowali dla dobra naszego powiatu. Dziękuję Panu Przewodniczącemu Wicestaroście i członkom Zarządu oraz wszystkim radnym za zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju naszego powiatu. Dziękuję także Panom Burmistrzom, Wójtom, Dyrektorom i Kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu za współpracę i budowanie wspólnego dobra. Dziękuję wszystkim, który swą pracą pomagali i służyli innym. Niech ten opłatek, tak kruchy, ale jednocześnie będący symbolem ogromnej siły – sprawi, że będziemy dla siebie bardziej przyjaźni, pomocni i serdeczni. Życzę Państwu zdrowia, spokoju, i głębokiego przekonania o sensie pracy dla wspólnego dobra. Niech radość i nadzieja, jaka wypływa z Betlejemskiego Żłóbka doda nam sił, a nade wszystko niech Boże Dziecię błogosławi nam na każdy dzień Nowego 2012 Roku – życzył starosta Tokarski.
www.bilgorajski.pl

2011-12-27 23:40


KALENDARZ

Środa
22
stycznia15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

Festiwal SOLI DEO

KATOLICKIE PRZEDSZKOLE

ZGROMADZENIE SIÓSTR SERAFITEK

Z GALERII

Najnowsze intencje

Matko Boża upros zdrowie,opieke Bożą i błogosławieństwo Boże dla mnie,mamy i rodziny.

Maryjo, proszę Cię o Twoją pomoc. Jeśli wolą Bożą jest abym była żoną i matką to proszę Cię upros mi łaskę spotkania na mojej drodze w najbliższym czasie: dobrego, wiernego, wierzącego, troskliwego,odpowiedzialnego przyszłego męża, który będzie mnie szanował i kochał. Wstawiaj się za mną i moim przyszłym mężem... Prowadź mnie..

Błagam o modlitwę by Jurek został uleczony ze zranienia z poprzedniego związku partnerskiego, by Duch Święty przemienił jego serce i oczyścił rany, by na nowo zaufał i nauczył się kochać. By Bóg połączył mnie z nim miłością i małżeństwem sakramentalnym.

Wszystkie intencje

Kościół WNMP w 3D

Kalendarium Parafialne

I 1755 r. dzięki fundacji Eustachego Potockiego, generała artylerii, ukończono budowę nowego kościoła WNMP.

2 I 1824 r. Prowincjał Dominikanów o. Kostecki zatwierdził dla kościoła w Biłgoraju Bractwo Różańcowe Najsłodszego Imienia Jezus i Maryi. Bractwo przetrwało do 1939 r.

ROCZNICA POBYTU FIGURY MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ W BIŁGORAJU
    Z dawna zapowiadana i oczekiwana przywędrowała do nas z Fatimy, jako Matka Boża i Matka wszystkich ludzi świata. Przebywała u nas w dniach 26 i 27 I 1996 r. W naszej parafii z tej okazji odprawiona została uroczysta Msza św., której przewodniczył ks. biskup Jan Śrutwa a Słowo Boże do wiernych wygłosił ks. Edward Pohorecki z Lublina. Po Mszy św. figura Matki Bożej Fatimskiej opuściła naszą diecezję.

Dzieje Parafii

Biłgoraj i okolice na fotografii

Klub Strzelecki i Klub Kolekcjonerski Victoria - Biłgoraj