Serwis informacyjny

Radni Rady Powiatu w Biłgoraju podzielili się opłatkiem
oplatek_-_m
Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia radni Rady Powiatu w Biłgoraju podzielili się opłatkiem. Spotkanie odbyło się w środę, 21 grudnia, w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, tuż po obradach sesji. Była wspólna modlitwa, kolędy i życzenia.
Modlitwę poprowadził ks. dr Józef Flis proboszcz parafii pw. WNMP w Biłgoraju. Starosta Marian Tokarski złożył życzenia zebranym radym, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych starostwa oraz zaproszonym gościom.
- Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy czas w ciągu roku. Pochylamy się nad tym największym wydarzeniem w dziejach ludzkości. Jednocześnie dostrzegamy szybkie przemijanie danego nam czasu, często myślimy – jak szybko ten rok minął, i że już niedługo rozpocznie się kolejny. Mijający rok był niezwykle łaskawy dla naszego samorządu powiatowego. W tym czasie zrealizowano wiele zadań mających wpływ na poziom życia mieszkańców naszego powiatu – stwierdził starosta.
Wymienił najważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane w bieżącym roku. Wśród nich znalazło się dofinansowanie każdej ze szkół podległych powiatowi - na remonty i zakupy inwestycyjne wydatkowano ponad 2 mln 550 tys. zł. Na inwestycje i projekty realizowane w sferze opieki społecznej - prawie 3 mln zł. Na zadania drogowe wydano 13 mln 700 tys. zł. Z tego środki zewnętrzne to kwota 6,8 mln zł. Wykonano 16 km nowych nawierzchni asfaltowych, wyremontowano 40 przepustów oraz 11 mostów. Na aktywizację lokalnego rynku pracy przekazano 4 mln 792 tys. zł.
- Większości z zadań, które wyżej wymieniłem nie udałoby się wykonać bez pozyskanych funduszy zewnętrznych. Tak samo, nie udałoby się nam spłacić długu szpitala, gdyby nie środki otrzymane z budżetu państwa (umowę z ministerstwem podpisaliśmy 1 września). Zobowiązania po zlikwidowanym szpitalu wynosiły prawie 60 mln zł. Spłaciliśmy kwotę 53 mln 441 tys. zł. Do spłaty pozostaje 5 mln 600 tys. zł długu szpitalnego. Ale najważniejszym efektem tych działań jest normalne funkcjonowanie szpitala, całkowite jego oddłużenie, oraz to, że wzrasta poziom świadczonych usług, a majątek szpitalny jest nadal własnością Powiatu, i Powiat otrzymuje czynsz z dzierżawy w wysokości 125 tys. zł miesięcznie. Przerwana została spirala zadłużania Powiatu, która trwała od 2000 roku – wyjaśniał starosta.
W sumie w 2011 roku samorząd powiatowy pozyskał środki zewnętrzne w wysokości ponad 41 mln zł. Na tę kwotę złożyły się: na spłatę zobowiązań SP ZOZu - 25 mln 679 tys. zł, środki na infrastrukturę drogową – 6,8 mln zł, na aktywizację lokalnego rynku pracy – 4 mln 792 tys. zł, na opiekę społeczną, w tym na termomodernizację DPS – 2,3 mln zł, na oświatę 1,5 mln zł.
- Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy pracowali dla dobra naszego powiatu. Dziękuję Panu Przewodniczącemu Wicestaroście i członkom Zarządu oraz wszystkim radnym za zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju naszego powiatu. Dziękuję także Panom Burmistrzom, Wójtom, Dyrektorom i Kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu za współpracę i budowanie wspólnego dobra. Dziękuję wszystkim, który swą pracą pomagali i służyli innym. Niech ten opłatek, tak kruchy, ale jednocześnie będący symbolem ogromnej siły – sprawi, że będziemy dla siebie bardziej przyjaźni, pomocni i serdeczni. Życzę Państwu zdrowia, spokoju, i głębokiego przekonania o sensie pracy dla wspólnego dobra. Niech radość i nadzieja, jaka wypływa z Betlejemskiego Żłóbka doda nam sił, a nade wszystko niech Boże Dziecię błogosławi nam na każdy dzień Nowego 2012 Roku – życzył starosta Tokarski.
www.bilgorajski.pl

2011-12-27 23:40


KALENDARZ

Poniedziałek
10
sierpnia


Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika


15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

Festiwal SOLI DEO

KATOLICKIE PRZEDSZKOLE

ZGROMADZENIE SIÓSTR SERAFITEK

Z GALERII

Najnowsze intencje

Matko Boża proszę połącz na nowo i uzdrów małżeństwo Agnieszki i Michała. Proszę Cię Maryjo, aby miłość, która nas połączyła kiedyś przed laty odrodziła się w nas na nowo, abyśmy wrócili do siebie i odbudowali nasze małżeństwo. Proszę dla nas o łaskę pojednania, nawrócenia, opamiętania i przebaczenia, aby moja żona wyzbyła się żalu, złości i wróciła do męża, nie spotykała się z innym mężczyzną. Proszę o pomoc w znalezieniu nowej pracy i o godne wynagrodzenie w pracy, które pozwoli na życie bez stresów.

Matko Boza ...... Prosze o cud calkowitego uzdrowienia dla mnie. Prosze o cud calkowitego uzdrowienia dla mojego Ojca Walentego. Prosze o modlitwe przeblagalna za grzechy moje,mojej Rodziny i zmarlych Przodkow. Prosze o cud, we wszystkich intencjach,ktore nasze w swoim sercu. Prosze o modlitwe, w intencjach mi powierzonych. Prosze o modlitwe dziekczynna,za wszystkie otrzymane laski. Bog zaplac.

O Boże Miłosierdzie dla Michała rodziny i osób bliskich

Wszystkie intencje

Kościół WNMP w 3D

Kalendarium Parafialne

8-9 VIII 2004 r. -  Rocznica nawiedzenia w naszej parafii Matki Bożej w znaku kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego.

Dzieje Parafii

Biłgoraj i okolice na fotografii

Klub Strzelecki i Klub Kolekcjonerski Victoria - Biłgoraj